Utrikesministeriet inleder samarbetsförhandlingar vid servicecentret för inresetillstånd i Kouvola

Utrikesministeriet inleder samarbetsförhandlingar vid ministeriets servicecenter för inresetillstånd i Kouvola. Förhandlingarna gäller de tjänstemän som handlägger visumansökningar vid centret.

Samarbetsförfarandet inleds den 14 oktober och förhandlingarna den 31 oktober. Förhandlingarna ska enligt samarbetsförfarandet räcka minst sex veckor.

Samarbetsförhandlingarna inleds av så kallade produktionsrelaterade skäl. Till följd av covid-19-pandemin har mängden visumansökningar som lämnas till Finland minskat under en längre tid och efter regeringens principbeslut den 29 september 2022 om viseringar till ryska turister har antalet minskat avsevärt.

Mer information

  • Pekka Puustinen, understatssekreterare, interna och externa tjänster, tfn +358 295 350 228
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.