Utrikesminister Soini får estnisk orden

Estlands president har förlänat ett utmärkelsetecken åt utrikesminister Timo Soini som överräcks fredagen den 22 februari. Under sitt besök i Estland kommer minister Soini också att ha enskilda möten med landets president och utrikesminister.

Utrikesminister Timo Soini har förlänats Terra Mariana-korsets orden (Maarjamaa Risti teenetemärk) av 2. klass. President Kersti Kaljulaid har beviljat utmärkelsetecken åt 112 personer inför Estlands självständighetsdag.

Utrikesminister Soini tar emot hedersbetygelsen under en tillställning i Laulasmaa i närheten av Tallinn fredagen den 22 februari.

”Det är naturligtvis en stor heder att få utmärkelsetecknet. Finlands och Estlands relation har fördjupats under de senaste åren. Estland är en mycket viktig granne och partner för oss”, konstaterar utrikesminister Soini.

Under sitt besök har minister Soini också möten med Estlands president Kersti Kaljulaid och utrikesminister Sven Mikser i Tallinn.

Under mötena diskuteras ländernas bilaterala relation, aktuella internationella frågor och säkerheten kring Östersjön. 

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 46 923 458

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.