Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i möte om västra Balkan i Polen

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ett utrikesministermöte om västra Balkan i Poznań i Polen den 4 juli. På mötets agenda står det regionala samarbetet på Västra Balkan och stärkandet av utsikterna för EU-integration.

”Västra Balkan ligger i Europas hjärta, och stabilitet i regionen är också i Finlands intresse. Regionalt samarbete är ett sätt att öka stabiliteten och välfärden. Detta är inte något som enbart gäller regeringarna, utan också civilsamhället och den unga generationen har en nyckelroll”, konstaterar utrikesminister Pekka Haavisto.

Utrikesministern betonar att länderna på västra Balkan bör ägna mer uppmärksamhet åt sin rättsstatsutveckling.

”Reformerna behövs för att föra länderna närmare EU, men de gynnar också ländernas medborgare redan innan medlemskapet blir av”, säger Haavisto.

I samband med mötet träffar utrikesministern sina ministerkolleger från länderna på västra Balkan och tar bland annat upp prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap.

I mötet deltar alla länder på västra Balkan och av EU-länderna bland annat Tyskland och Frankrike. Utrikesministermötet är ett av den så kallade Berlinprocessens årliga toppmöten. Berlinprocessen startade för fem år sedan på initiativ av Tyskland och huvudsyftet är att utveckla det regionala samarbetet på västra Balkan.

Ytterligare information: Jarno Lappalainen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, och Markku Lampinen, enhetschef, tfn 050 569 0664

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.