Utrikesminister Haavistos anförande i samband med undertecknandet av Finlands anslutningsprotokoll i Nordatlantiska rådet

Utrikesminister Pekka Haavistos anförande i samband med undertecknandet av Finlands anslutningsprotokoll i Nordatlantiska rådet i Bryssel den 5 juli 2022.

Länk till anförandet (på engelska)