Utrikesminister Haavistos uttalande på årsdagen för den olagliga annekteringen av Krim

Det har i år gått åtta år sedan Krimhalvön illegalt annekterades av Ryssland. Ryssland har fortsatt att kränka Ukrainas suveränitet genom att anfalla Ukraina den 24 februari 2022. Rysslands invasion är en allvarlig kränkning av folkrätten och FN-stadgan. Finland fördömer Rysslands handlingar och står fast bakom Ukraina.

Finlands stöd för Ukrainas självständighet, självbestämmanderätt och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser är starkt och entydigt. Finland erkänner inte Krim som en del av Ryssland.  Finland genomför EU:s gemensamma politik om icke-erkännande och bidrar till de internationella insatserna för att återställa Ukrainas territoriella integritet. Finland ser med oro hur läget för de mänskliga rättigheterna blir allt sämre på Krim. I synnerhet krimtatarer och ukrainare utsätts för grundlösa frihetsberövanden och domar och andra påtryckningsåtgärder. Finland framhåller att personer som arresterats och dömts utan grund bör friges, att brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska utredas och att skyldiga ska ställas inför rätta. Finland fördömer också Rysslands ensidiga erkännanden av områdena i östra Ukraina, vilket kränker Ukrainas territoriella integritet och självbestämmanderätt.

Finland fördömer i kraftfulla ordalag Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 som samtidigt också är ett angrepp mot hela Europas säkerhetsordning. På grund av detta har EU beslutat om heltäckande sanktioner mot Ryssland.  Rysslands attack har lett till den största humanitära krisen i Europa efter andra världskriget.

Med Finlands och 44 andra medlemsländers stöd har OSSE infört en människorättsmekanism som undersöker de humanitära konsekvenserna av Rysslands attack. Finland bidrar till Internationella brottmålsdomstolen ICC:s utredning om Rysslands militära aggression mot civila och civila mål.  Ryssland ska följa förbudet mot att attackera civilbefolkning och civila mål, likaså mål som är nödvändiga för civilbefolkningens överlevnad. Ryssland måste omedelbart upphöra med krigshandlingarna.

Finland fortsätter nationellt och tillsammans med EU att bistå Ukraina såväl politiskt, ekonomiskt som humanitärt.  Vi står bakom Ukraina i kampen för frihet och demokrati.

EU:s höga representant för utrikes frågor gjorde ett uttalande på Europeiska unionens vägnar den 25 februari 2022(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (på engelska)

 

Mer information: Joonas Heiskanen, ställföreträdande enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 350 535

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.