Utrikesminister Haavisto deltar i Bryssel i en internationell konferens om Venezuelas humanitära läge

Den 28–29 oktober ska utrikesminister Pekka Haavisto delta i den internationella konferensen ”International Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant Crisis”, som arrangeras i Bryssel av EU och FN.

Konferensen har som mål att öka medvetenheten om den humanitära krisen i Venezuela och om migrationens effekter i området samt att finna lösningar på läget genom att samordna det internationella samarbetet. Utöver EU:s utrikesministrar har länder i Latinamerika och Västindien, internationella organisationer, frivilligorganisationer som är verksamma i området, internationella finansinstitut och aktörer från den privata sektorn bjudits in till konferensen.

Det humanitära läget i Venezuela är kritiskt, och effekterna av den omfattande migrationen till följd av krisen skapar instabilitet i hela Latinamerika. Krisen har dragit ut på tiden oskäligt mycket och lett till en situation där enligt FN:s beräkning över sju miljoner venezuelaner är i behov av humanitärt bistånd.

"Det internationella samfundet måste snabbt finna lösningar som underlättar läget. Att samordna samarbetet, vilket denna konferens strävar efter, är av central betydelse. Finland stöder EU:s samordning av det humanitära biståndet och alla insatser att finna en fredlig och demokratisk lösning på den bakomliggande politiska krisen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Sedan 2014 har cirka 4,5 miljoner venezuelaner flytt landet. Enligt FN:s bedömning har venezuelanerna flytt till över 20 olika länder, vilket betyder att migrationen har omfattande följder. Det största trycket riktas mot Venezuelas grannland Colombia, där antalet venezuelaner redan överstiger 1,4 miljoner. I Europa har de överlägset flesta venezuelanerna kommit till Spanien.

”Migrationskrisen i Venezuela återspeglas också i Europa. Under årets första hälft var venezuelanerna den näst största gruppen av asylsökande som kom till EU. Därför bör också vi fästa uppmärksamhet vid krisen och orsakerna bakom den”, säger minister Haavisto.

Vid konferensen har utrikesminister Haavisto tillfälle att få förstahandsinformation om läget i Venezuela och krisens följder i området samt att diskutera med utrikesministrarna från länder i området.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och ambassadråd Anu Vuori-Kiikeri, enhetschef för enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 50 462 4135.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi