Utrikesminister Haavisto deltar i sammanträde i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i det 43:e sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 24 februari.

Under sitt besök i Genève träffar utrikesminister Pekka Haavisto bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Minister Haavisto har också flera enskilda möten med andra utrikesministrar som deltar i sammanträdet. Han kommer också att träffa företrädare för internationella människorättsorganisationer och civilsamhällesorganisationer.

FN:s råd för mänskliga rättigheter är det viktigaste mellanstatliga organet som behandlar tematiska frågor och läget i olika länder vad gäller de mänskliga rättigheterna. FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder i Genève tre gånger per år i sammanlagt tio veckor. Finland kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 07 25, och Eija Limnell, ambassadråd, tfn +358 50 576 89 85

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.