Utrikesminister Haavisto till OSSE:s informella ministermöte i Slovakien

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ett informellt ministermöte i Europeiska organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i slovakiska Tatrabergen den 9 juli. Mötets huvudtema är konfliktförebyggande. Ministrarna ska diskutera möjligheter att främja stabilitet och säkerhet inom OSSE.

Slovakien är ordförande i OSSE under 2019 och har lyft fram konfliktförebyggande och effektiv multilateralism som prioriterade områden.

OSSE:s roll i insatser för konfliktlösning har framhävts i synnerhet i samband med konflikten i Ukraina. OSSE:s insats (Special Monitoring Mission) är en central aktör i östra Ukraina.

”Ukrainas framtid påverkar hela Europas säkerhet. Det är ytterst viktigt att få ett slut på konflikten i östra Ukraina. Det pågår en allvarlig humanitär kris i området”, skrev utrikesminister Pekka Haavisto i sin kolumn i utrikesministeriets kolumnserie Ministerin kynästä tidigare denna månad.

Finlands stöd till OSSE:s verksamhet är betydande. Finland har kring 35 experter vid organisationens sekretariat och olika insatser, varav mer än 20 i Ukraina. Därtill stöder Finland årligen OSSE:s projekt med ca 550 000 euro frivillig finansiering utanför budgeten.

Finland har också understött OSSE:s fredsmedlingskapacitet. Finland är ordförande i organisationens fredsmedlingsgrupp (Group of Friends of Mediation) tillsammans med Turkiet och Schweiz. Finland har också en framträdande roll som främjare av jämställdhet inom organisationen. Finland tog till exempel initiativ till OSSE:s handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

I samband med ministermötet kommer minister Haavisto att träffa utrikesministrar från de övriga deltagande staterna och bland annat diskutera prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap.

Ytterligare information: Jarno Lappalainen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, och Sari Rautio, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.