Hur påverkar coronaviruset resor utlands? Utrikesministeriet följer läget

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hela tiden hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Vi bevakar läget tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och håller kontakt med centrala myndigheter och organisationer för att skapa en lägesbild och planera nödvändiga åtgärder.

Artikeln uppdaterad 12.3.,  urspungligen publicerad 17.2.

Kontrollera alltid det senaste resemeddelandet på vår webbplats. Vi rekommenderar att du gör en reseanmälan om du befinner dig utomlands eller planerar en utlandsresa. Då kan utrikesministeriet kontakta dig om det inträffar en kris eller en uppstår en nödsituation där du befinner dig.

På sin webbplats publicerar Institutet för hälsa och välfärd aktuell information om sjukdomens spridning och anvisningar för hur man kan undvika att bli smittad. THL samarbetar med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

Institutet för hälsa och välfärd:
Aktuellt om coronaviruset
Anvisningar för resenärer till epidemiområdet
Anvisningar för resenärer till Finland

UM: 
Frågor och svar om coronaviruset och resande

 

Du får också aktuell information på webbplatserna för Finlands ambassader och på Facebook av Nettikonsuli