Hur påverkar coronaviruset resor utlands? Utrikesministeriet följer läget

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hela tiden hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Vi bevakar läget tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och håller kontakt med centrala myndigheter och organisationer för att skapa en lägesbild och planera nödvändiga åtgärder.

Artikeln uppdaterad 12.3.,  urspungligen publicerad 17.2.

Kontrollera alltid det senaste resemeddelandet på vår webbplats (Öppnar nytt fönster). Vi rekommenderar att du gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om du befinner dig utomlands eller planerar en utlandsresa. Då kan utrikesministeriet kontakta dig om det inträffar en kris eller en uppstår en nödsituation där du befinner dig.

På sin webbplats publicerar Institutet för hälsa och välfärd aktuell information om sjukdomens spridning och anvisningar för hur man kan undvika att bli smittad. THL samarbetar med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

Institutet för hälsa och välfärd:
Aktuellt om coronaviruset(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Anvisningar för resenärer till epidemiområdet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Anvisningar för resenärer till Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

UM: 
Frågor och svar om coronaviruset och resande (Öppnar nytt fönster)

 

Du får också aktuell information på webbplatserna för Finlands ambassader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och på Facebook av Nettikonsuli(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)