En ny ambassadör till Indonesien och en chef för generalkonsulatet i Hongkong

Vid föredragningen den 13 maj förordnade republikens president en ny ambassadör till Finlands ambassad i Jakarta och en chef för generalkonsulatet i Hongkong.

Finlands ambassad i Jakarta, Indonesien

Pekka Kaihilahti
Pekka Kaihilahti

Republikens president förordnade utrikesrådet Pekka Kaihilahti till chef för Finlands ambassad i Jakarta från och med den 1 september 2022. Kaihilahti har varit biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien sedan 2018.

Tidigare har Kaihilahti arbetat bland annat som ställföreträdande chef för Finlands delegation i Nato och vid ambassaderna i Mexiko och Brasilien.

Kaihilahti kom i utrikesministeriets tjänst 1999. Han har en politices magisterexamen.

Generalkonsulatet i Hongkong

Timo Kantola
Timo Kantola

Republikens president förordnade utrikesrådet Timo Kantola till chef för Finlands generalkonsulat i Hongkong från och med den 1 september 2022. Kantola har varit Finlands ambassadör i Tallinn.

Tidigare har han arbetat bland annat som biträdande avdelningschef och enhetschef vid utrikesministeriets politiska avdelning.  Åren 2010–2013 var han chef för Finlands ambassad i Wien. Han har också arbetat bland annat vid Finlands ambassader i Ankara och Bryssel. 

Kantola kom i utrikesministeriets tjänst 1988. Han är magister i samhällsvetenskaper och juris kandidat.

 

Republikens president befullmäktigade även den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Hannu Ripatti, att företräda Finland i Pakistan.

 

Mer information