Nya ambassadörer till Madrid, Abuja och Bogotá

Vid föredragningen fredagen den 26 mars förordnade republikens president tre nya ambassadörer.

Sari Rautio. 

Republikens president förordnade utrikesrådet Sari Rautio till chef för Finlands ambassad i Madrid från och med den 1 september 2021. Rautio har varit chef för utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering sedan 2018. Dessförinnan har hon innehaft olika uppgifter vid utrikesministeriets politiska avdelning och vid Finlands beskickningar utomlands. Rautio har bland annat varit chef för enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 2015–2018, ställföreträdare för Finlands representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel 2012–2015 samt tjänstemannasekreterare för den politiska understatssekreteraren och chefen för den politiska avdelningen 2010 och 2012. Hon har även tjänstgjort vid ambassaderna i Moskva och Addis Abeba. Rautio kom i utrikesministeriets tjänst 2001. Hon är magister i samhällsvetenskaper.

Leena Pylvänäinen.
Foto: Kimmo Räisänen

Republikens president förordnade utrikesrådet Leena Pylväinen till chef för Finlands ambassad i Abuja från och med den 1 september 2021. Pylväinen har varit chef för utrikesministeriets enhet för vapenkontroll sedan 2017. Dessförinnan ledde hon teamet för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik 2015–2017 och teamet för Persiska viken 2005–2008. Hon har erfarenhet av utrikesrepresentationen från Haag, Berlin, Finlands FN-representation i New York och Bukarest. Pylväinen kom i utrikesministeriets tjänst 1998. Hon har en politices magisterexamen.

Antti Kaski.

Republikens president förordnade utrikesrådet Antti Kaski till chef för Finlands ambassad i Bogotá från och med den 1 juli 2021. Kaski har varit ställföreträdande chef för Finlands ambassad i Berlin sedan 2017. Före det var han enhetschef vid utrikesministeriets planerings- och forskningsenhet 2015–2017. Han har tidigare erfarenhet av utrikesrepresentationen från Berlin, Genève, Bryssel och Wien. Kaski kom i utrikesministeriets tjänst 1998. Han är politices doktor.

Ytterligare information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038