I år samlas ambassadörerna virtuellt

Cheferna för Finlands utlandsbeskickningar samlas till sitt årliga möte den 24–26 augusti. På grund av coronapandemin ordnas ambassadörsmötet undantagsvis virtuellt. Under mötet diskuteras hur världen ser ut under och efter coronapandemin och hur Finland ska nå framgång i framtiden. Ett sätt att närma sig ämnet är att granska Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska villkor.

I programmet ingår aktuella linjetal av statsledningen och konfidentiella samtal mellan ambassadörerna. Under videokonferensen får ambassadörerna bland annat höra inlägg av republikens president Sauli Niinistö, statsminister Sanna Marin, utrikesminister Pekka Haavisto, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Statssekreterare Matti Anttonen öppnar och leder mötet.

”Det första virtuella ambassadörsmötet vittnar om utrikesförvaltningens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. I och med att coronaläget försvårar utlandsresor framhävs ytterligare beskickningarnas roll. Jag ser med intresse fram emot diskussionen”, säger statssekreterare Anttonen. 

De offentliga inläggen sänds direkt över nätet. Sändningen kan följas på utrikesministeriets webbplats och Youtube-kanal. Inspelningarna och talen finns på utrikesministeriets webbplats efter mötet.

Du kan också följa mötet på Twitter med hashtagg #SLSK2020.

Fotografier från mötet publiceras på utrikesministeriets Flickr.

Måndagen den 24 augusti    
9.00–9.30      Mötet öppnas av statssekreterare Matti Anttonen
9.30–10.00    Tal av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
10.45–11.00   Tal av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
11.30–12.00   Tal av utrikesminister Pekka Haavisto

Tisdagen den 25 augusti    
11.00–11.15    Tal av republikens president Sauli Niinistö
15.00–15.15    Tal av statsminister Sanna Marin
15.30–15.45    Tal av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Mer information
Allmänt om ambassadörsmötet: Salla Romakkaniemi, tjänstemannasekreterare, tfn 050 471 2783
Mediearrangemang: Miia Vihola, informatör, tfn 040 5908 741
Förfrågningar om intervjuer med ambassadörer: Sofia Dahlskog, tfn 050 343 0951

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@um.fi.