Ambassadörerna sprang i Helsingfors för att hedra kvinnor och fredsarbete

Loppet, som ordnades på initiativ av den finländska diplomaten Kai Sauer, hedrade FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som fyller 20 år.

Längden på löprundan kom från resolutionens ordningsnummer: 13,25 km. Löparna redo för start. Bild: UM / Vilma Paavilainen

Till löpargruppen ”Helsinki Ambassadors on the Run” som understatssekreteraren för utrikes- och säkerhetspolitik Kai Sauer hade samlat ihop hörde också Norges, Danmarks, Islands, Irlands och Kanadas ambassadörer.

FN:s säkerhetsråds resolution Kvinnor, fred och säkerhet fyller 20 år den 31 oktober. Syftet är att skydda kvinnor och flickor i väpnade konflikter och stärka deras roll och beslutanderätt när det gäller konfliktförebyggande och fredsbyggande.

Finland har varit en av de starkaste förespråkarna för 1325-resolutionen och främjat förankringen av den multilateralt och bilateralt samt genom FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. I år är det enligt Sauer särskilt aktuellt att försvara resolutionen.

"För Finland är det viktigt att stötta arbetet för jämställdhet och kvinnornas växande roll inom krishanteringens alla delområden. Antalet kriser ökar och på grund av pandemin är det ganska svårt att lösa dem. Jämställdheten är också i övrigt utsatt för tryck på många sätt ute i världen."

Utmaningen har redan fått genklang

I ambassadörernas löprunda deltog också direktören för FN-laboratoriet för teknisk innovation UNTIL Razi Latif tillsammans med sin maka samt ett stort antal anställda vid utrikesministeriet. Löprundan startade på Museigatan och löpte vidare till Tölö, Sandudd och Lappviken. Elisabeth Rehn som arbetat bland annat som försvarsminister, FN:s generalsekreterares särskilda representant och som observatör i FN:s råd för mänskliga rättigheter var loppets startare och beskyddare.

Deltagarna sprang två varv runt banan för att komma upp till 13,25 km. Sauer är också känd som en aktiv fritidslöpare som bland annat sprungit sju maratonlopp. Ambassadörernas gemensamma löprunda var ett naturligt sätt att lyfta fram ett viktigt tema, och han önskar att det blir flera lopp i framtiden.

"Vi utmanade motsvarande löpargrupper i New York, Bryssel och Nairobi, och även där har mottagningen varit entusiastisk. Det handlar inte om att tävla om hur snabb man är, utan mottot har varit ”leave no-one behind” i andan av målen i FN:s Agenda 2030."