Finland donerar coronavacciner för att förbättra den globala vaccinationstäckningen

Finland förbereder sig på att donera coronavacciner som upphandlats med blivit oanvända genom EU-samarbete. Under hösten doneras cirka 3,6 miljoner coronavacciner till utvecklingsländer. Donationen av vacciner fördröjer inte vaccineringen i Finland.

Vaccinerna fördelas genom den internationella mekanismen för vaccinsamarbete Covax AMC (Advanced Market Commitment), som främjar lika tillgång till vaccin. Vaccinerna erbjuds låginkomstländer och medelinkomstländer som haft problem med tillgången.

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 9 september att donera tre miljoner doser Astra Zeneca-vaccin och 650 000 doser Johnson & Johnson-vaccin. Vaccinernas värde uppgår till 10 miljoner euro. Donationen görs ur de vaccindoser som förblir oanvända av Finlands andel i EU:s vaccinupphandling. Vaccinerna styrs direkt från läkemedelsfabrikerna till mottagarländerna.

På detta sätt främjar Finland den internationella vaccinationssolidariteten och bidrar till EU-ländernas gemensamma åtagande att donera minst 100 miljoner doser coronavaccin före årets slut. Den aktuella planen är att EU ska donera över 200 miljoner doser vaccin före årsskiftet. Finland anser att denna insats är ytterst viktigt och framhåller särskilt att humanitära behov bör tillgodoses och att vaccinerna bör styras dit de behövs allra mest.

Donationen och stödet till Covax AMC fördröjer inte vaccineringen i Finland. Ursprungligen reserverade Finland coronavacciner utöver vårt nationella behov. Om vaccinerna inte skulle doneras vidare till länder som behöver dem, skulle de förbli oanvända.

Mekanismen för vaccinsamarbete Covax leds av internationella vaccinalliansen Gavi, koalitionen för epidemiberedskap CEPI, Världshälsoorganisationen WHO och Unicef. Covax AMC är en del av Covax som stöder de minst utvecklade länderna och medelinkomstländer när det gäller tillgången till vacciner. Syftet är att påskynda utvecklingen, stödja omfattande anskaffning och jämlik distribution av coronavacciner i hela världen. Covax är den viktigaste kanalen för multilateralt samarbete för att säkerställa lika tillgång till coronavacciner.

EU är en betydande finansiär av Covax-mekanismen. Det är nödvändigt att stödja tredjeländers tillgång till vaccin, både av global solidaritet och med tanke på EU:s egen hälsosäkerhet och ekonomi. Ju långsammare vaccinationsprogrammen genomförs i alla länder, desto större är risken att viruset muterar och utvecklar resistens mot vaccinerna.

 

Ytterligare information:
Eija Limnell, ambassadråd, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn + 358 50 576 8985

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729