Finland sänder mer bistånd till Ukraina

Republikens president har i dag på föredragning av statsrådet beslutat, att Finland ökar sitt bistånd till Ukraina och bistår även landet med militära skyddsredskap. Biståndet beviljas inom ramen för lagstiftningen om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Försvarsministeriet är den ansvariga myndigheten i fråga om biståndet.

Finland sänder till Ukraina 2 000 skottsäkra skyddsvästar och 2 000 komposithjälmar, 100 bårar samt utrustning för två förstahjälpstationer.

Statsrådet har även beviljat Estland tillstånd att överlåta till Ukraina de artilleripjäser jämte skjutförnödenheter som Estland köpt av Finland.

Finland understöder EU:s höga representants initiativ att använda EU:s fredsfond för att bistå Ukraina också i fråga om vapenmateriel.

Dessutom sänder Finland till Ukraina i början av veckan materiell humanitär hjälp genom EU:s civilskyddsmekanism. Hjälpen innefattar bl.a. halvplutonstält och skyddsutrustning för hälso- och sjukvården. Ytterligare materiell hjälp samlas ihop och sänds under de kommande veckorna. Inrikesministeriet är ansvarig myndighet och hjälpen samordnas av Centret för samordning av katastrofberedskap (ERCC), som mottagit begäran om hjälp av Ukraina. Begäran om hjälp har besvarats av flera EU-länder.

Finland har redan tidigare i februari ( 17 och 24.2) beslutat att bevilja Ukraina nytt monetärt stöd,  sammanlagt 14 miljoner euro. Av detta utgör 8, 2 miljoner euro humanitär hjälp och 5,8 miljoner euro biståndssamarbetsmedel. I och med detta ytterligare stöd utgör Finlands stöd till Ukraina under åren 2014–2022 ca 85 miljoner euro.

Finland fördömer kraftigt de militära handlingar som Ryssland påbörjat i Ukraina. Finland stöder starkt Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet. Rysslands krigshandlingar har orsakat ett omfattande humanitärt nödläge i Ukraina.

EU:s utrikesministrar behandlar beviljandet av ytterligare bistånd till Ukraina på söndag kväll den 27 februari. Regeringen informerar riksdagen om saken och utreder också möjligheterna för nya stödformer.

Ytterligare information:

Försvarsministeriet:
Janne Kuusela, överdirektör, försvarspolitiska avdelningen, tfn. +358 295 140 300
Sami Nurmi, enhetsdirektör, enheten för nationellt försvar, tfn. +358 295 140 330
Inrikesministeriet: Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn. +358 295 488 400
Utrikesministeriet: Joonas Heiskanen, teamledare, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn. +358 295 350 535

Beslutmaterial från sammanträdet 27.2(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)