Finland fortsätter sitt stöd för att förbättra dricksvattnets kvalitet och saniteten i Afghanistan

Finland understöder FN:s barnorganisation Unicefs WASH-program i Afghanistan med sammanlagt tre miljoner euro åren 2020–2021. Finland har deltagit i finansieringen av Unicefs vatten-, sanitets- och hygienprogram i Afghanistan sedan 2010.

Pojkar dricker te.
Pojkar dricker te i Kandahar, Afghanistan. Bild: Eric Bouvet, Unicef

Unicefs WASH-program syftar till att förbättra hygienen, dricksvattnets kvalitet, vattenförsörjningen och tillgången till sanitet speciellt i skolor.

Tack vare projektet fick nästan 200 000 människor tillgång till bättre dricksvatten 2018. Över en halv miljon människor fick tillgång till sanitetsutrymmen. Dessutom gynnade programmet omkring 15 000 skolelever.

Rent dricksvatten förebygger sjukdomar

Sjukdomar som orsakas av förorenat dricksvatten är orsaken till de flesta dödsfallen bland barn under fem år i Afghanistan. Hälften av diarréfallen kunde förebyggas genom handtvätt. Nästan en fjärdedel av barnen dör innan de fyller fem år.

Ungefär en femtedel av befolkningen på landsbygden lever fortfarande utan ordentlig toalett och möjlighet att tvätta sina händer. De finns stora skillnader i förhållandena inom landet och mellan städerna och landsbygden.

Målet för Unicefs WASH-program är att före 2021 förbättra dricksvattnets kvalitet för 280 000 människor och ge 630 000 människor tillgång till sanitet. Dessutom ska 100 skolor och 100 hälsovårdscentraler få ordentliga vattenposter och sanitetsutrymmen.

Genom programmet förbättras hygienen samt barns och i synnerhet flickors möjligheter till skolgång.

Säkerhetsläget försvårar genomförandet av programmet

Budgeten för Unicefs program för åren 2020-2021 är cirka 25 miljoner euro. Finland understöder programmet med tre miljoner euro 2020-2021. År 2019 bidrog Finland till programmet med 4,3 miljoner euro. Utöver Finland deltar USA, Sydkorea och Tyskland i finansieringen av programmet.

Unicefs nuvarande landprogram för Afghanistan har beretts i ett samarbete mellan olika ministerier, frivilligorganisationer och civilsamhället.

De största utmaningarna i Afghanistan har att göra med det svåra säkerhetsläget och den otillräckliga finansieringen. Också bristen på yrkeskunnig arbetskraft och kvalificerade kvinnliga arbetstagare försvårar genomförandet av programmet.