Finland fortsätter stödja skolgång i Syrien

Genom FN:s barnfond Unicef riktar Finland tre miljoner euro till att stödja skolgång för syriska barn i sårbar ställning.

Med Finlands stöd ska Unicef renovera skolbyggnader, stödja inofficiell undervisning för 4 500 barn genom att erbjuda undervisning utanför skolan, erbjuda psykosocialt stöd och läromedel samt förbättra tillgången till skola och basservice för 500 barn med funktionsnedsättning.

”Genom att satsa på barnens utbildning investerar vi i syriernas framtid. Det finns mer än 2 miljoner syriska barn som inte kan gå i skola. Vi har inte råd att förlora denna generation. Genom Finlands och Unicefs samarbete hjälpte vi mer än 70 000 barn att komma till skolan i Syrien förra året. Det här är en bra utgångspunkt för att fortsätta arbetet. Nu satsar vi särskilt på att barn med funktionsnedsättning ska kunna gå i skola och på stöd till deras familjer”, säger Finlands ambassadör i Libanon Tarja Fernández.

Samarbetsprojektet är en fortsättning på Finlands stöd till skolgången i Syrien 2017–2018. Utöver barnen som fått grundläggande utbildning har också 29 000 ungdomar gynnats av stödet, bland annat genom yrkesutbildning.

Finland har understött Unicefs arbete för syriska barns skolgång även i Libanon, Jordanien och Turkiet. Finlands totala stöd för att hjälpa de människor som drabbas av krisen i Syrien är ca 25 miljoner euro 2019. Stödet består såväl av humanitärt bistånd som av utvecklingssamarbete i Syrien och i grannländerna.

Ytterligare information: Tarja Fernández, Finlands ambassadör i Beirut, tfn +961 76 008 550 och Jan Koivu, ansvarig tjänsteman för stödet till Syrien, tfn 0295 350 547.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.