Finlands och Sydafrikas utrikesministerier ingick en avsiktsförklaring om samarbete inom fredsmedling

Under republikens president Sauli Niinistös statsbesök i Sydafrika undertecknades den 25 april en avsiktsförklaring mellan Finlands utrikesministerium och Sydafrikas utrikesministerium om samarbete inom fredsmedling.

Målet är att Finland och Sydafrika ska bidra till delaktighet i fredsmedlingsprocesser och arbeta för fredsmedling i det multilaterala samarbetet. Såväl Finland som Sydafrika har långvarig erfarenhet av fredsmedling och avsiktsförklaringen stärker ländernas samarbete ytterligare.


Fredsmedling har redan länge varit en av prioriteringarna i Finlands utrikespolitik.
År 2010 deltog Finland i arbetet med att bilda FN:s vängrupp för fredsmedling. Sydafrika är också en av gruppens medlemmar. Finland har redan i över ett decennium hjälpt Afrikanska unionen att stödja fredsmedlingsprocesser på den afrikanska kontinenten. År 2020 inrättades ett center för fredsmedling vid utrikesministeriet.

”I Finlands Afrikastrategi konstateras behovet av att öka den politiska dialogen med de afrikanska länderna. Avsiktsförklaringen om fredsmedling bidrar också till detta mål”, säger enhetschefen för fredsmedlingscentret Katja Ahlfors. 


.

 

 

 

 

Mer information:

Katja Ahlfors, enhetschef, Center för Fredsmedling, tfn +358 295 350 191, katja.ahlfors@formin.fi