Finlands stöd bidrar till bättre sanitet i Afghanistan

Unicefs program WASH har lyckats förbättra dricksvattnets kvalitet, saniteten och hygienen för hundra tusentals människor i Afghanistan. Under åren 2017–2018 understödde Finland programmet med två miljoner euro.

Budgeten för Unicefs program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) i Afghanistan var 20 miljoner US-dollar 2018. Den största delen av Finlands bidrag, 1,6 miljoner dollar, riktades till att utveckla saniteten, det vill säga fungerande toaletter eller latriner.

 

Förbättringen av skolornas vattenförsörjning och sanitet gynnade ca 15 000 elever år 2018. Bild: Unicef Afganistan

 

Av programmets budget användes två tredjedelar till utvecklingssamarbetsprojekt och en tredjedel till humanitärt bistånd. Förra året fick 1,9 miljoner människor humanitärt bistånd inom ramen för WASH-programmet. Det humanitära biståndets stora andel beror på den svåra torka som drabbade Afghanistan förra året. Finlands bidrag i WASH-programmet användes inte till humanitärt bistånd.

Rent vatten mot polio

 

Sjukdomar som orsakas av smutsigt dricksvatten är i sin tur orsaken de andra flesta dödsfallen bland barn under fem år i Afghanistan. Bristen på rent vatten, dålig sanitet och otillräcklig hygien gör också så att polio sprids.

 

I slumområdena omkring staden Kandahar har man hittat tiotals olika poliovirus. Också provinsen Helmand hör till områdena med hög poliorisk.

 

Ungefär en femtedel av befolkningen på landsbygden lever utan toalett. Det leder till att organiskt avfall belastar miljön och förorenar marken och vattendragen.

 

Närmare 200 000 människor har gynnats av att vatten och avlopp utvecklats på landsbygden. I vattenpumparnas teknik används solenergi och även gravitationen, i praktiken höjdskillnaderna i bergiga trakter. Av tekniken som används är 81 procent ny teknik. Antalet handdrivna vattenpumpar har minskat märkbart.

 

Drygt en femtedel av finansieringen för utvecklingssamarbete har styrts till utveckling av saniteten och 526 000 personer har gynnats. Målet är att hela befolkningen ska ha tillgång till tillräcklig sanitet 2052.

 

Mens inget hinder för skolgång

 

Förbättringen av skolornas vattenförsörjning och sanitet gynnade ca 15 000 elever förra året. Av dem var under en tredjedel flickor. Ett viktigt resultat var de nya rekommendationer som ska underlätta flickors skolgång under mensen. Budskapet ”My menstrutation should not be a barrier for my education” nådde närmare 315 000 flickor och 840 kvinnliga lärare i 22 provinser.

 

En liten del av anslagen riktades också till att förbättra vattenförsörjningen och saniteten vid hälsocentraler och stärka hälsocentralernas kapacitet. Cirka 51 500 elever och 1 100 lärare har nu fått bättre hygienförhållanden. Beroende på området har tre afghanska ministeriet varit samarbetspartner i programmet: ministeriet för landsbygdens utveckling, undervisningsministeriet och hälsoministeriet. Civilsamhällesorganisationer har haft en viktig roll i att genomföra programmets åtgärder.

 

Unicefs WASH-program kunde genomföras i så gott som alla provinser, också i dem som står under talibanrörelsens inflytande.

 

El Niño-fenomenet har denna vinter synts i Afghanistan i form av exceptionellt mycket snö, vilket i sin tur orsakar översvämningar under våren. Det är med andra ord möjligt att andelen humanitärt bistånd av WASH-programmet förblir stor under de kommande åren och därmed försvagar de andra delområdena inom programmet.

 

Niko Heimola

 

Skribenten är inspektör för utvecklingssamarbetet i Afghanistan vid utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien. Siffrorna kommer från WASH-programmets årsrapport till sina finansiärer.