Saudiarabiens kommun-, landsbygds- och bostadsminister besöker Finland

Saudiarabiens kommun-, landsbygds- och bostadsminister Majid Al-Hogail besöker Finland den 1–2 mars. 

I besöksprogrammet för minister Al-Hogail och den medföljande företagsdelegationen ingår diskussioner och presentationer om Finlands kompetens inom hållbar stadsutveckling, särskilt inom cirkulär ekonomi, transportsystem och bostadsbyggande.

Under besöket ska minister Al-Hogail träffa utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, kommunikationsminister Timo Harakka, miljöministeriets statssekreterare Terhi Lehtonen och företrädare för näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information

  • Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 147
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi