Smidigt resande - checklista som kan vara bra att läsa igenom innan du reser

Finländare reser igen aktivt utomlands. Utrikesministeriet har under årens lopp påmint resenärer om saker som de bör fundera på alltid när de ska ut på resa för att semestern ska löpa så smidigt som möjligt.

Vi har sammanställt en checklista som kan vara bra att läsa igenom innan du reser.

Resemeddelande

Ett resemeddelande (Öppnar nytt fönster) ger dig förhandsinformation om ditt resmål.

Utrikesministeriets resemeddelanden innehåller information om cirka 160 länder: om omständigheter som påverkar säkerheten, till exempel trafik, naturförhållanden, hälsorisker, lokala lagar och seder som alla som vistas i landet ska följa, men som vi finländare kan uppleva som främmande. 

Reseanmälan

Gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). När du reser utomlands, är det möjligt att du stöter på något överraskande eller råkar ut för oväntade situationer, till exempel storolyckor, naturkatastrofer eller oroligheter. Om du har gjort en reseanmälan och om du hamnar i för en nöd- eller krissituation, kan utrikesministeriet kontakta dig via tjänsten för reseanmälan.

Ministeriet kan skicka dig information om läget på ditt resmål, varningar och anvisningar och fråga om din situation. 

Reseförsäkring

Alla som reser borde teckna en reseförsäkring. En olycka eller ett sjukdomsanfall sker alltid oväntat, och problemet behöver inte ens vara stort. Vem som helst kan till exempel snava, få matförgiftning eller trampa på en manet eller en sjöborre. När du har en försäkring, får du i allmänhet bättre vård och kan använda dina semesterpengar för bättre ändamål.

Läs försäkringsvillkoren. Om du reser till ett riskområde, utövar en farlig sport eller har en långvarig sjukdom, kolla med ditt försäkringsbolag om du behöver komplettera din försäkring med ett tilläggsskydd.

Resedokument

I EU-området är ett officiellt identitetskort som utfärdats för finska medborgare giltigt som resedokument. Ett körkort är inte giltigt som resedokument någon annanstans än i de nordiska länderna. Ett pass gäller som resedokument överallt.

Kom ihåg att i god tid före resan kontrollera att ditt pass eller identitetskort är i kraft och se till att du tar det med dig. Vissa länder kräver att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter inresan. Du kan kontrollera inresebestämmelserna på mållandets ambassad. Fråga också om du behöver ett visum för inresa eller hur du kan ansöka om ett visum. 

Att passet försvinner eller blir stulet är ett väldigt vanligt problem på semesterresor. Förvara ditt pass omsorgsfullt. Om ditt pass försvinner, gör en anmälan hos den lokala polisen. Du kan ansöka om ett nytt pass hos närmaste finska beskickning eller om Finland inte har någon beskickning i det landet, kan du vända dig till ett annat EU-lands ambassad. Om du har en kopia av ditt pass eller ett foto, kan du få ett nytt resedokument snabbare.

Reskassa

Du ser väl till att du har en tillräckligt stor reskassa. Om du har med dig ett kreditkort, ska du förvara det på ett säkert ställe. Det kan vara svårt att få ett nytt kreditkort utomlands.

Resplanerna kan alltid ändras, också av skäl du själv inte kan påverka. Det är bra att ha lite extra i reskassan om det sker förändringar som orsakar merkostnad. På så sätt kan du vid behov betala till exempel extra inkvarteringskostnader, skaffa ett nytt pass eller en ny resebiljett, betala läkemedels- och sjukvårdskostnader osv.

Din familj i hemlandet kan dock också hjälpa dig om du hamnat i nöd utomlands genom att skicka pengar via en penningförmedlare, betala för inkvarteringen på nätet eller köpa en elektronisk resebiljett.

Läkemedel

Om du använder läkemedel regelbundet, kom ihåg att ta dem också under resan. Ta med dig recepten. 

Tar du reda på om det finns begränsningar eller förbud i mållandet som gäller införsel av läkemedel, och om brott mot dessa leder till påföljder.

Notera att du nödvändigtvis inte kan köpa alla läkemedel på plats. En lokal läkare kan vid behov ordinera liknande läkemedel som du kan köpa på ett apotek på resmålet.  

Sunt förnuft

Om du stöter på problem, ta det lugnt och fundera på vad du skulle göra i en liknande situation om du var hemma. Det fungerar ofta på samma sätt utomlands. Med sunt förnuft kommer du långt.

I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets jour dygnet runt, tfn +358 160 55555, paivystys.um@gov.fi.

Utrikesministeriets tjänster för allmänheten önskar alla trevliga och smidigt resande!

 

Mer information: