De nordiska utrikesministrarna samlas i Helsingfors i samband med Nordiska rådets session

Nordiska rådets 74:e session ordnas i Helsingfors den 31 oktober – 3 november. Utrikesminister Haavisto deltar i utrikesministrarnas diskussionsmöte i samband med rådets session och i de nordiska utrikesministrarnas N5-möte den 2 november.

Utrikesministrarna ska diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, såsom energitrygghet, Rysslands anfallskrig mot Ukraina, de nordiska ländernas multilaterala samarbete och Afrika.  

Utrikesminister Haavisto kommer också att delta i mötet med Nordiska rådets presidium tillsammans med de nordiska ländernas utrikesministrar och företrädare för de självstyrande områdena. Temat för mötet är nordiskt samarbete. 

"Det är viktigt att diskutera aktuella frågor med våra närmaste partnerländer. Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin, och våra gemensamma värderingar ger en god grund för att främja samarbetet till exempel inom energitrygghet och krisberedskap", säger minister Haavisto.  

Information om Nordiska rådets session(Länk till en annan webbplats.) på rådets webbplats

Ytterligare information:

  • Johanna Lukkarila, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 834 
  • Christina Lehtinen, ställföreträdande enhetschef, tfn +358 295 351 787 
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.