Enligt justitiekanslern kan utrikesministeriet gå vidare med de utnämningar som redan är under beredning

Flera ambassadörsutnämningar bereds för närvarande vid utrikesministeriet som ett led i den normala årliga rotationen. Utrikesministeriet diskuterade utnämningsläget med justitiekansler Tuomas Pöysti måndagen den 11 mars. Justitiekanslern anser att utrikesministeriet kan gå vidare med de pågående utnämningarna också under expeditionsministären.

Likaså kan man gå vidare med pågående utnämningar av understatssekreterare och avdelningschefer. Tjänsterna som understatssekreterare, avdelningschef och ambassadör hör till de diplomatiska tjänster som tillsätts genom internt förfarande av utrikesministeriet. Enligt justitiekanslern omfattas dessa inte av samma praxis som vissa andra höga tjänsteutnämningar inom statsförvaltningen under expeditionsministären. Utrikesministeriet kan med andra ord gå vidare med dessa utnämningsprocesser. På detta sätt handlade man också för fyra år sedan i samband med riksdagsvalet.

På avdelningschefsnivå kommer det att utlysas en tjänst som inte hör till de diplomatiska tjänsterna. Enligt justitiekanslern kommer denna tjänst inte att tillsättas under expeditionsministären.

Ytterligare information: Pekka Puustinen, understatssekreterare med ansvar för tjänster, tfn 050 436 8303

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.