Minister Thomas Blomqvist till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Hella på Island den 18–19 juni.

Ministrarna ska fatta beslut om en framtidsvision för det nordiska samarbetet under det kommande årtiondet och diskutera prioriterade områden i samarbetet under följande fyraårsperiod.

Mötet ska också behandla Nordiska ministerrådets budget för 2020.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

internationella organisationer