Minister Skinnari har bjudit in EU:s handelsministrar till en informell lunchdiskussion i Bryssel

Minister Ville Skinnari leder ordet vid EU:s handelsministrars informella lunchmöte i Bryssel den 1 oktober och deltar i konferensen Trade for Her den 30 september.

Utvecklings - och utrikeshandelsminister Ville Skinnari har bjudit in EU:s handelsministrar till ett informellt lunchmöte för att diskutera aktuella handelspolitiska frågor.

Världshandelsorganisationen WTO befinner sig fortfarande i en svår situation. WTO:s system för tvistlösning är på väg att lamslås i slutet av året, vilket urholkar det multilaterala handelssystemet. Minister Skinnari anser det vara viktigt att EU fortsätter sitt arbete för att upprätthålla ett multilateralt regelbaserat system och att WTO:s system för tvistlösning kan bevaras.

Under sitt EU-ordförandeskap betonar Finland verkställandet av frihandelsavtalen, vilket också behandlas vid mötet. Kommissionens årsrapport om detta bereds som bäst.

I slutet av juni nåddes politisk överenskommelse om handelsavtalet mellan EU och Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). Vid mötet diskuteras vad som kommer att hända nu i processen.

”Själva avtalet är en stor framgång och ett viktigt steg för att öppna upp den relativt slutna marknaden. Den tekniska finslipningen pågår fortfarande, men redan i detta skede är avtalets ekonomiska och geopolitiska betydelse uppenbar. Och utan tvivel väcker situationen i Amazonas också diskussion”, bedömer minister Skinnari.

Ministrarna har också möjlighet att utbyta åsikter om det aktuella läget i handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna samt att lyfta fram andra handelspolitiska frågor som de anser vara viktiga.

Kvinnornas roll i den internationella handeln måste stärkas

Dagen före handelsministrarnas möte deltar minister Skinnari i konferensen Trade for Her om att öka kvinnors möjligheter till inflytande på den internationella handeln.

Den internationella handel som Europeiska unionen bedriver skapar och bidrar till att bevara tiotals miljoner arbetsplatser, både i EU och i resten av världen, varje år. Män anställs avsevärt oftare än kvinnor på dessa arbetsplatser.

Det auktoritativa diskussionsforumet försöker under ledning av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström finna förslag för att stärka kvinnors roll i den internationella handeln.

”Genom att stödja kvinnors företagande och utkomstmöjligheter uppnås långtgående positiva välbefinnandeeffekter i hela samhället. Kvinnors ökade inkomster och stärkta beslutanderätt förbättrar till exempel barns hälsa och möjligheter att gå i skola”, säger ministern.

Ytterligare information: Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387 och Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856.

Tidsplan för medierna https://eu2019.fi/sv/evenemang/2019-10-01/informellt-lunchmote-mellan-eu-s-handelsministrar

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.