Minister Skinnari till Europaparlamentets utskott för internationell handel

Tisdagen den 3 september gör utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ett framträdande vid Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) i Bryssel.

Ministern presenterar för parlamentsutskottet, som hör till hans ansvarsområde, Finlands EU-ordförandeskaps handelspolitiska prioriteringar och diskuterar EU:s handelspolitik med utskottet.

Dessutom har ministern enskilda möten med utskottets ordförande Bernd Lange, finländska EU-parlamentariker och nyckelpersoner i utskottet.

Finlands handelspolitiska prioriteringar är att det multilaterala handelssystemet ska stärkas och EU:s bilaterala handelsrelationer ska främjas samt att förhandlade handelsavtal snabbt ska träda i kraft och genomföras effektivt. Dessutom vill Finland stärka den förpliktande aspekten när det gäller målen för hållbar utveckling i EU:s handelsavtal. En öppen, ambitiös och regelbaserad handelspolitik gagnar hela EU.

Ansvarsområdena för Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) omfattar deltagande i utformningen, genomförandet och uppföljningen av EU:s gemensamma handelspolitik, i synnerhet handelsrelationer med tredje länder, samt sådana förhandlingar ur parlamentets perspektiv som gäller bilaterala och multilaterala handelsavtal.

”Europaparlamentet har en betydande roll i unionens handelspolitik. Det godkänner för sin del förhandlade avtal och via det får man värdefulla synpunkter från handelspolitiskt håll. Som EU-ordförande anser Finland att det är viktigt att EU:s agenda kan föras framåt genom konstruktivt samarbete med Europaparlamentet”, konstaterar minister Skinnari.

Minister Skinnaris besök i utskottet för internationell handel hänger samman med Finlands EU-ordförandeskap. Ordförandelandets ministrar brukar presentera ordförandeskapets prioriteringar för Europaparlamentets utskott och samtala med parlamentsledamöterna.

Evenemanget kan följas i direktsändning från Europaparlamentet från och med kl. 10.

Ytterligare information:

Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn +358 295 350 257

Juha Niemi, diplomatisk rådgivare, utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett, tfn +358 295 350 232

Tino Aalto, specialmedarbetare, utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett, tfn +358 50 436 9188

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.