Loppuuko Vietnamista sähköt?            

Energiasektorin kehitys huolestuttaa Vietnamissa. Energiankulutus kasvaa 10-15 prosentin vuosivauhtia, mutta merkittäviä uusia sähköntuotantolaitoksia ei ole lähivuosina valmistumassa. Sektoria dominoivat tappioita tuottavat valtionyhtiöt ja sähkön hintaa säännellään. Lisäksi hallituksen kehitysstrategia painottuu hyvin vahvasti hiilivoiman lisääntyvään käyttöön.

Viime vuonna sähkönkulutus Vietnamissa kasvoi 12,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kasvuvauhdin uskotaan pysyvään yli kymmenessä prosentissa myös lähivuosina. Maan sähköntuottolaitosten maksimikapasiteetti on tällä hetkellä 21–23 MWh, mutta vuonna 2020 tarve on jo kolme kertaa suurempi, arviolta 68–75 MWh.

Vuonna 2014 Vietnam säästyi pitkälti sähkökatkoksista kiitos tärkeiden vesivoimaloiden hyvän vesitilanteen. Tänä vuonna varoitukset sähkökatkoksista ovat kuitenkin jo toteutuneet, ja nk. kontrolloituja "brownout"-katkoksia (vrt. blackouts) on nähty erityisesti Etelä-Vietnamissa.

Riittämättömän sähköntuotannon lisäksi siirtoverkot ovat myös huonoja. Esimerkiksi vuonna 2013 yksi ainoa puu kaatui ja katkaisi pohjoisesta etelään vievän päälinjan tuloksena valtava sähkökatkos 22 eteläisessä provinssissa.

Kansallisella sähköyhtiöllä satojen miljoonien tappiot

Kuva: Antonio Barbosa
Hanoin katukuvassa kaoottiselta näyttävät sähköjohtovedot pistävät ohikulkijan silmään.

Vietnamin kansallinen sähköyhtiö EVN dominoi maan energiamarkkinoita. Yksityiset sähköntuottajat saavat myydä sähköään ainoastaan EVN:lle hallituksen säätämiin hintoihin. EVN omistaa itse 55 prosenttia sähköntuotantolaitoksista, ulkomaalaisessa omistuksessa olevia laitoksia on noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2014 valtionyhtiö EVN:n tappiot nousivat 790 miljoonaan dollariin.

Hallitus on sanonut olevansa sitoutunut sähkönhinnan korotukseen, mutta tähän saakka korotusten vaikutus on ollut pienempi kuin inflaatio. Käytännössä sähkön hinta ei ole Vietnamissa noussut ollenkaan yli kymmeneen vuoteen, mikä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tilanne.Maaliskuussa hintoja korotettiin keskimäärin 7,5 prosenttia. Maailmanpankki on suositellut 10 prosentin korotusta kaksi kertaa vuodessa vuosina 2015 ja 2016.

Eri käyttäjät maksavat sähköstä eri hintoja. Keskihinta on tällä hetkellä 7,4 dollarisenttiä per kWh, joka on noin 25–30 prosenttia tuotantohintaa alhaisempaa. Vietnam perustelee sähkön subventointia inflaatiopaineella sekä sillä, että korkeampi sähköhinta olisi liian raskasta sekä tavallisille perheille että kotimaisille yrityksille.

Lisäksi Vietnam uskoo, että matala sähkönhinta on sille tärkeä kilpailuetu kun kilpaillaan ulkomaisista investoinneista. Vietnamissa toimivat ulkomaiset yritykset ovat kuitenkin yrittäneet vakuuttaa hallitusta siitä, että varma ja vakaa energian saatavuus on tärkeämpää kuin hinta.  

Sähkön matala hinta ei houkuttele sektorille investointeja

Vietnam tarvitsee Maailmanpankin mukaan yli 50 miljardin dollarin investoinnit sähköntuotantolaitoksiin vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi myös siirtoverkkojen investointitarpeet ovat hyvin merkittävät.  Yli puolet investoinneista olisi tarkoitus saada ulkomailta. Yksityiset sähköntuottajat joutuvat kuitenkin myymään sähköt EVN:lle sen määrittelemään alhaiseen hintaan, ja niin kauan kuin tuotantohinta on myyntihintaa korkeampi, investointeja ei tehdä.

Ulkomainen yrityssektori on keskustellut hallituksen kanssa erityisesti siitä, että se sallisi suoria yksityisten sähköntuottajien ja -käyttäjien välisiä ostosopimuksia (PPA, Power Purchase Agreements). Sähkön siirto tapahtuisi edelleen EVN:n hallinnoiman pääverkon kautta, ja sähköyhtiö saisi tuloja siirroista. Ostajayritys sopisi sähköntuottajan kanssa suoraan hinnasta ja pystyisi pitkäaikaisen sopimuksen avulla paremmin ennakoimaan energiakustannuksiaan sekä varmistamaan sähkön riittävyys.

Sekä yritykset että yksityiset tuottajat (esimerkiksi tuulivoimalat, biomassalaitokset ja jätteestä sähköä tuottavat laitokset) ovat hyvin kiinnostuneita tästä mallista, ja se olisi Vietnamille oivallinen tapa saada lisää investointeja sektorille.

Uusiutuvien energiamuotojen sijasta jätti-investoinnit hiileen

Hallituksen kehityssuunnitelmissa avainasemassa on hiilivoima. Hiilivoiman osuutta Vietnamin energiantuotannosta nostetaan 25 prosentista jopa yli 60 prosenttiin. Kun hiiltä tuodaan ulkomailta tällä hetkellä noin 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa, tuodaan sitä vuonna 2020 arviolta jo 38 miljoonaa tonnia! Tämä tarkoittaa Vietnamin satama- ja maantieinfrastruktuurille merkittäviä haasteita.  

Uusia hiilivoimaloita, ja erityisesti ulkomaisin investoinnein rakennettuja, ei ole kuitenkaan valmistunut ollenkaan siinä tahdissa kuin seitsemännessä energiankehityssuunnitelmassa PDP7 kaavaillaan. Kesäkuussa pääministeri Nguyen Tan Dung vakuutti kuitenkin julkisesti, että Vietnamissa ei tulla kärsimään energian puutteesta vuoteen 2020 mennessä.  Kansainvälisiä asiantuntijoita lausunto ihmetyttää suuresti.

Voimassaolevan kansallisen energiasuunnitelman mukaan Vietnam suunnitellee nostavansa uusiutuvien energiamuotojen osuutta sähköntuotannosta noin viiteen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kesäkuussa maan kauppaministeri kuitenkin vahvisti, että hallitus suunnittelee nostavansa tätä tavoitetta. Epävirallisten tietojen mukaan uusi tavoite olisi 9,4 prosenttia vuonna 2020 ja 13,3 vuonna 2030. Suunnitelmissa suurin osa tästä olisi pienet vesivoimalaitokset ja tuulivoima, pienempi osuus tulisi aurinkovoimasta ja biomassasta.

Uusiutuvan energian osalta ulkomaiset investoijat peräänkuuluttavat kiireellisimmin syöttötariffien merkittävää korotusta jotta tuulivoimaprojekteista saataisi toteutuskelpoisia. Lupauksista huolimatta tätä askelta ei kuitenkaan ole otettu, ja jotkut jo vuosia Vietnamissa tuulivoimaa suunnitelleet yritykset ovatkin nyt vetäytyneet markkinoilta.

Aurinkovoimalla ei ole hallituksen suunnitelmissa suurta roolia, vaikka sillä olisi merkittävää potentiaalia erityisesti Etelä-Vietnamissa. Biomassaa Vietnamissa on myös erittäin paljon, esimerkiksi maatalouden jätetuotteita. Tällä hetkellä on kuitenkin tuottoisampaa viedä vietnamilaista biomassaa kuten puupellettejä esimerkiksi Etelä-Koreaan, kuin tuottaa niistä energiaa Vietnamissa. Venäläisen ydinvoimaprojektin lykkäytyneen, Vietnamiin valmistuu ensimmäinen ydinvoimalaitos aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä.

Kuva: Antonio Barbosa

Sähkönsaannin epävarmuus vaikuttaa investointipäätöksiin

Vietnamin kauppaministeri on julkisesti todennut, että ainakin vuosina 2017 ja 2018 Etelä-Vietnamissa ei ole riittävästi sähköntuotantokapasiteettia. Ratkaisu on siirtää sähköjä pohjoisesta, mutta siihen tarvitaan parannuksia siirtoverkkoihin, ja ministeri on kehottanut kansainvälisiä investoijia tulemaan mukaan. Sähkövajeen uskotaan lähivuosina olevan ainakin 10 prosenttia.

Helpotusta tilanteeseen saadaan vasta kun suuret uudet tuotantolaitokset valmistuvat joskus 5-7 vuoden kuluttua. Siihen saakka ainoastaan uusiutuva energia voisi tuoda riittävän nopeasti jotain helpotusta tilanteeseen, mutta vielä hallitus ei ole tehnyt investointien eteen vaadittavia päätöksiä.

Energiapulasta johtuen Vietnamiin tuotantoa suunnittelevia yrityksiä kehotetaan miettimään energiakysymyksiä huolellisesti. Energiatehokkuuteen kannattaa panostaa ja jonkunlaista omavaraisuutta tai ainakin varasähköä miettiä. Lisäksi mahdollisen tuotantolaitoksen tai muun yrityksen sijaintia tulisi pohtia tarkkaan, ottaen huomioon Pohjois-Vietnamin parempi tilanne Etelä-Vietnamiin verrattuna.

EU suuntaa kehitysyhteistyövaroja energiasektorille

Euroopan Unioni kasvattaa tällä rahoituskehyskaudella (2014–2020) kehitysyhteistyörahoitustaan Vietnamille(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) yli 30 prosenttia 400 miljoonaan euroon. 80 prosenttia avusta suunnataan energiasektorille. Jäsenmaiden keskuudesta on kuitenkin nostettu esille huoli EU:n suunnitelmista antaa suoraa budjettitukea sektorille, jossa valtion monopoliyhtiö on täysin dominoivassa asemassa.

Jäsenmaiden yrityksillä on suuri kiinnostus päästä mukaan Vietnamin hyvin merkittäville energiamarkkinoille, ja ne eivät soisi uuden lahja-apupaketin sotkevan tilannetta entisestään. Lisäksi ollaan huolissaan Vietnamin merkittävästä panostuksesta hiileen uusiutuvien energiamuotojen sijasta.

EU:n jäsenmaat seuraavat myös mielenkiinnolla sitä, millä tavalla vielä tänä vuonna mahdollisesti solmittava EU-Vietnam vapaakauppasopimus vaikuttaa Vietnamin energiamarkkinoiden avautumiseen. 

Annina Barbosa

energi