Finländsk expertis väcker intresse i Centralasien

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari luotsasi laajan valtuuskunnan vierailua Uzbekistaniin ja Kazakstaniin 21. - 24. helmikuuta. Team Finland -vierailu toteutettiin yhteistyössä Keski-Aasian markkinoille keskittyvän suomalaisen kauppakamarin EastCham Finlandin kanssa. Nousevissa talouksissa on kiinnostusta muun muassa suomalaista koulutus- sekä energia- ja ympäristöosaamista kohtaan.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari intervjuas av uzbekiska medier vid koppargruvan i Almalyk. Foto: Olli Nurmi
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari intervjuas av uzbekiska medier vid koppargruvan i Almalyk. Foto: Olli Nurmi

I Uzbekistan besökte delegationen som bestod av 40 personer inte bara huvudstaden Tasjkent, utan reste också till staden Almalyk i den omgivande provinsen för att bekanta sig med en koppargruva och metallurgisk industrianläggning. Finländsk expertis har redan anlitats för att utveckla gruvdriften på ett hållbart sätt. Nu erbjöd de finländska företagen sin expertis inom digitalisering och rening av avloppsvatten. 

Huvudevenemanget i Uzbekistan var den mellanstatliga ekonomiska samarbetskommissionens möte som för första gången sedan 2002 hölls på plats. I evenemanget deltog företrädare för den uzbekiska statsförvaltningen och statliga företag.  De finländska företagen presenterade sina kompetensområden. 

”Det har redan gått årtionden sedan vårt senaste högnivåbesök i Uzbekistan. När vi tänker på att vi vill stötta de senaste årens positiva reformer och åtgärder för att öppna samhället, var besöket motiverat. Det är viktigt för Finland att kunna hjälpa Uzbekistan att utvecklas i en hållbar och demokratisk riktning”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari.

Besöket i Kazakstan leddes av landets nya ekologi- och naturresursminister Zulfiya Suleimenova (i mitten). Foto: Olli Nurmi
Besöket i Kazakstan leddes av landets nya ekologi- och naturresursminister Zulfiya Suleimenova (i mitten). Foto: Olli Nurmi

Företrädarna för de finländska ministerierna och ämbetsverken banade vägen för samarbete med Uzbekistan bland annat i projekt som handlar om rättstatsutveckling, miljö och utbildning. Utbildningsstyrelsen avtalade om samarbete med ministeriet med ansvar för småbarnspedagogiken och grundskolorna. Även yrkeshögskolan Karelia kom överens om samarbete med det privata universitetet Nordic International University.

I samband med den ekonomiska samarbetskommissionens möte undertecknades Finlands avtal om stöd till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Banken bidrar till investeringar som stöder en hållbar ekonomisk tillväxt i Centralasien. Uzbekistans investerings-, industri- och handelsminister Laziz Kudratov stod värd för delegationen. 

”Det finns en ny slags dynamik i Kazakstan och Uzbekistan, men staten har fortfarande en stor roll i ländernas ekonomi. Att främja export och internationalisering är fortsättningsvis viktigt när man vill öppna dörrar”, säger Jaana Rekolainen, verkställande direktör för EastCham Finland som också deltog i resan. EastCham Finland var Team Finland-besökets samarbetspartner och svarade för arrangemangen.

I Kazakstan träffade minister Skinnari företrädare för statsledningen, däribland president Kassym-Jomart Tokajev och statsminister Alikhan Smailov. Företagsdelegationen deltog i diskussionerna med ekologi- och naturresursminister Zulfiya Suleimenova och bland annat energiminister Bolat Akchulakov. Företrädare för centrala företag inom näringslivet träffade delegationen vid en rundabordsdiskussion arrangerad av Finlands ambassad och Business Finland.  I alla diskussioner lyftes fram Finlands energi- och miljökompetens.

”I diskussionerna tog jag upp samarbetet kring en grön och digital omställning för att vi skulle ha en gemensam vision fram till 2030. Samtidigt lyfte jag fram behovet av ökade förbindelser mellan Centralasien och Europa, till exempel längs den transkaspiska internationella transportkorridoren. EU är en tillförlitlig partner för Kazakstan”, säger minister Skinnari.

Årsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, den 24 februari, inföll samtidigt med besöket.  Minister Skinnari och EU-ambassadörerna deltog i flagghissningen vid Ukrainas ambassad i Astana. Finlands konsekventa budskap till länderna i Centralasien är att det är nödvändigt att förhindra marknadsmissbruk för att de sanktioner som ställts på Ryssland inte ska kunna kringgås.

I samband med besöket tillkännagav minister Skinnari att vid Finlands ambassad i Astana finns ett nytt center för visum- och uppehållstillståndsärenden som betjänar kunder i Centralasien närmare deras egna länder.

Rundabordsdiskussionen för näringslivet som arrangerades av Finlands ambassad, lockade ett stort antal deltagare. Finlands ambassad, Astana
Rundabordsdiskussionen för näringslivet som arrangerades av Finlands ambassad, lockade ett stort antal deltagare. Foto: Finlands Ambassad, Astana