EU:s utvecklingsministrar diskuterar vattendiplomati och samarbetet med Förenta staterna

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari företräder Finland när EU:s utvecklingsministrar sammanträder i utrikesrådet i Bryssel den 19 november.

Mötets teman är EU:s vattendiplomati och samarbete inom vattensektorn i de yttre förbindelserna, i synnerhet i Centralasien. Ministrarna kommer också att diskutera EU:s och Förenta staternas relation inom utvecklingssamarbetet med chefen för den amerikanska biståndsmyndigheten USAID Samantha Power.

Genom diplomati i vattenfrågor kan man främja fred, stabilitet och säkerhet och förebygga tvister kring gränsvatten. Vatten är ett aktuellt tema i EU:s yttre förbindelser i och med att FN:s vattenkonferens 2023 närmar sig.

”EU bör bygga upp en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning. Finland har mycket att erbjuda på detta område. Genom effektivt samarbete och avtal om gränsvatten kan vi förbättra människors tillgång till vatten och minska spänningarna mellan länder”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

EU:s utvecklingsministrar ska också samtala med chefen för USAID Samantha Power om relationen mellan EU och Förenta staterna inom utvecklingssamarbetet. Det är viktigt att stärka samarbetet med Förenta staternas regering för att vi ska kunna bemöta olika frågor som rör demokratins tillstånd och klimatförändringarna.

”EU och Förenta staterna är naturliga samarbetspartner i klimatfrågor och i främjandet av digitala lösningar. Finland framhåller också jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, säger minister Skinnari.

I relationen till Förenta staterna framhåller Finland också jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, säger minister Skinnari.

Mer information:

Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 466 2833
Titta Maja, biträdande avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 50 358 7247. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.