Claus Jerker Lindroos blir biträdande avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Vid sitt sammanträde den 10 september utnämnde statsrådet en ny biträdande avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

Foto: Petri Krook/utrikesministeriet

Statsrådet har utnämnt ambassadrådet Claus Jerker Lindroos till tjänsten som utrikesråd från och med den 1 oktober 2020 och förordnat honom till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern för perioden 1.10.2020–31.8.2024.

Lindroos övergår till tjänsten från uppgiften som chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik som han varit sedan 2015. Dessförinnan var han tjänstemannasekreterare för utvecklingsministern åren 2014–2015. Lindroos har under årens lopp samlat kompetens ifråga om Afrika som teamledare i teamet för Nordafrika, teamet för Afrikas horn samt teamet för Västafrika och Centralafrika. Inom utrikesrepresentationen har han erfarenhet från Bryssel, Dublin och Nairobi.

Lindroos har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1997. Han är politices magister.

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038