Förordning om genomförande av Europeiska unionens råds beslut och förordning om restriktiva åtgärder med hänsyn till åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Statsrådet utfärdade den 28 februari 2022 en förordning om genomförande av rådets beslut och förordning om restriktiva åtgärder med hänsyn till åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Finlands luftrum har redan stängts för ryska flygplan genom EU-rättsakter. Statsrådets förordning preciserar genomförandet av sanktionerna. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar de tillstånd till undantag som avses i rådets beslut och förordning.

Förordningen träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller tills vidare. Förordningen upphävs eller ändras i enlighet med Europeiska unionens beslut med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina.

Statsrådets beslut(Länk till en annan webbplats.) (på finska)

 

 Mer information:

Anu Saarela, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 096, fornamn.efternamn(a)formin.fi

Jarkko Saarimäki, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 040 836 0397, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi

 

Alla nyheter om ämnet: Rysslands angrepp mot Ukraina