En finsk medborgare som utvisades från nordöstra Syrien har hämtats till Finland

En finsk medborgare som varit anhållen hos nordöstra Syriens informella självstyrande regim utvisades måndagen den 6 maj till Finland. Den utvisade personen är en man som fördes till Syrien som barn 2014 och som nu är myndig. Han misstänks inte för brott i Finland eller Syrien.

De finska myndigheterna har tagit emot den utvisade personen och eskorterat honom till Finland. Arrangemangen har Finland skött i internationellt myndighetssamarbete med de allierade länderna, särskilt med Förenta staterna.

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet. De behöriga myndigheterna i Finland kan inte heller vägra samarbeta med den utvisande parten i ett läge där vägran innebär ett faktiskt hinder för en finsk medborgares återresa.

I enlighet med lagen om konsulära tjänster betalar personen själv sin hemresa.

Utrikesministeriets konsulära tjänster har berett ärendet i nära samarbete med säkerhetsmyndigheterna och myndigheterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Mer information

  • Jussi Tanner, konsulär chef, utrikesministeriet
  • Kontakt via utrikesministeriets jourtjänst, tfn 040 551 6571