Riikka Hietajärvi blir kommunikations- och Finlandsbildsattaché vid Finlands ambassad i Washington

Utrikesministeriet har utnämnt Riikka Hietajärvi till kommunikations- och Finlandsbildsattaché vid Finlands ambassad i USA. Hietajärvis treåriga mandatperiod börjar den 1 juni 2024.

Foto: Matti Porre

Kommunikations- och Finlandsbildsattachén ansvarar för ambassadens främjande av Finlandsbilden, för den externa kommunikationen och medierelationerna samt leder ambassadens team för främjandet av Finlandsbilden.

Riikka Hietajärvi har åren 2023–2024 arbetetat som kommunikationschef för republikens president och som medlem av president Niinistös kabinett. Dessutom har Hietajärvi arbetat med mångsidiga kommunikationsuppgifter vid republikens presidents kansli, Finlands representation vid Nato, försvarsmakten och i civilsamhällesorganisationer.

Hietajärvi har en magisterexamen i samhällsvetenskaper från Lapplands universitet.

Mer information

  • Kirsi Vanamo-Santacruz, biträdande avdelningschef, kommunikationsavdelningen, tfn +358 295 351 043
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.