1.11.2023

Belize: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Förhållandena i Belize är rätt stabila, men brottslighet är allmänt. Var särskilt försiktig i Belize City.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Belize är politiskt relativt stabilt, men landets ekonomi är skuldsatt och utsatt för störningar.

Resor i landet förlöper oftast problemfritt, men den våldsamma brottsligheten riktad mot turister håller på att öka.

Anlita endast officiella aktörer som har tillstånd och iakttar de allmänna säkerhetsbestämmelserna för utfärder och andra resetjänster. Båt- och dykutrustning motsvarar inte alltid internationella standarder.

Det allmänna nödnumret är 911.

Brottsligheten

Iaktta normal försiktighet när du rör dig i Belize. I Belize City är säkerhetsläget dåligt och våldsam brottslighet vanlig. Undvik särskilt att gå omkring i staden ensam och när det är mörkt. Vid gränsen mellan Guatemala och Belize förekommer mycket brottslighet.

Pass, biljetter, värdeföremål och stora penningsummor bör förvaras i hotellets säkerhetsfack. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Ta kopior på viktiga dokument såsom pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen. Det lönar sig också att skanna dem och skicka dem till din e-post.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trots att avstånden är korta kan resor utanför de två huvudvägarna vara mycket långsamma och otrygga på grund av det dåliga vägnätet. Särskilt under regnperioden från juni till november är det besvärligt att ta sig fram. Trafikolyckor inträffar ofta.

Naturförhållanden

Under orkansäsongen från början av juni till slutet av november kan det förekomma orkaner och översvämningar. Det är viktigt att följa väderrapporterna, särskilt om du tänker bege dig till någon av öarna.

Håll dig uppdaterad om det aktuella läget under hurrikansäsongen i juni–november på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska). Om en orkan hotar ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

I Belize förekommer myggburna virussjukdomar. Det är klokt att använda täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät för att skydda dig mot myggbett. Det har rapporterats om sjukdomsfall orsakade av chikungunyavirus, och antalet stiger. Det finns också en risk för zikavirusinfektioner.

Var noga med livsmedelshygienen. Alla som reser till Belize bör har en heltäckande reseförsäkring.

Vid sjukdomsfall som kräver vård på sjukhus är det bäst att genast kontakta det egna reseförsäkringsbolaget, eftersom sjukhusen vanligen inte direkt accepterar en finländsk reseförsäkring som garanti för betalning utan ber om patientens kreditkort.

Ytterligare information:

Hälsovårdsministeriet i Belize (på engelska): http://health.gov.bz/www/(Länk till en annan webbplats.)

Pan American Health Organization (på engelska): https://www.paho.org/en(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Narkotikabrott kan leda till långa fängelsestraff I Belize.

Landets lagstiftning tillåter att homosexuella vägras inresa.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Government of Belize, Press Office (på engelska): https://www.pressoffice.gov.bz/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument