26.5.2023

Kenya: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Lamu: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik att resa i närheten av gränsen mot Somalia i nordöstra Kenya och till kusten i norr. Rekommendationen är att undvika resor som inte är absolut nödvändiga till öarna Lamu och Manda. Till Nairobis slum kan man inte bege sig utan särskilda säkerhetsåtgärder eller med en pålitlig researrangör. Risk för terrorism förekommer i hela Kenya. Var vaksam och följ med nyheterna.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Kenia får du genom att följa på Ambassadens webbplats eller de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Kenya deltar i militära insatser mot al-Shabaab i Somalia och extremiströrelserna har svarat med terrorhot. Undvik att resa i närheten av gränsen mot Somalia i nordöstra Kenya och till kusten i norr. Undvik resor till öarna Lamu och Manda Västerländska resenärer har kidnappats och blivit utsatta för våld i dessa områden under de senaste åren.

Norra Kenya är till stora delar otryggt på grund av brottsligheten och emellanåt förekommande etniska våldsamheter, som utlöses bland annat av boskapsstölder. Nordöstra Kenya (området norrut och österut från Isiolo och Garissa samt vägen från söder och väster till Garissa) har länge varit ett instabilt område. Vi avråder från att åka bil ensam i regionen.

I distrikten Mandera, Garissa och Wajir har det intreffat förödande terrorattacker riktade mot bl.a.basstationer i datanätet. Det har också förekommit våldsamma sammandrabbningar kring jordägande och vattendistribution mellan klaner, och flera människor har omkommit i dem.

Undvik att röra dig efter mörkrets inbrott i hela landet. Olika masstillställningar, särskilt demonstrationer, kan bli våldsamma och det lönar sig att undvika dem.

Det sker väpnade rån riktade mot turister i Nairobi, i Mombasa och i turistorterna vid kusten. Bostadsrån, bilkapningar, motorcykelrån och kidnappningar av utlänningar med krav på lösen har blivit allt vanligare.

På grund av säkerhetsläget ska du inte bege dig till Nairobis slum och i synnerhet inte till stadsdelen Eastleigh utan särskilda säkerhetsåtgärder eller med en pålitlig researrangör.

Det är relativt tryggt att göra safariresor till de kända nationalparkerna. Vi avråder från resor på egen hand utan en lokal guide. Om du ändå reser på egen hand ska du åtminstone kontrollera tillgången till bränsle och kommunikationsmöjligheterna, till exempel mobilnätet, i de områden där du har tänkt röra dig. Den som rör sig i naturparkerna ska vara försiktig och man ska alltid avlägsna sig från parkerna senast vid solnedgången eller då parken stängs.

Det allmänna nödnumret är 999.

Brottsligheten

Under flygresor är det bäst att ha sina värdeföremål i handbagaget. Resenärer bör vara försiktiga i hela landet. Undvik stora folkmassor och var uppmärksam på omgivningen. Håll inte smycken, klockor, mobiltelefoner, pengar eller andra värdeföremål synliga.

Rån inträffar i synnerhet i de större städerna och på turistorterna vid kusten. Undvik i hela landet att röra dig utomhus efter skymningen. Även dagtid är det bäst att undvika till exempel parkerna i centrala Nairobi. Rör dig inte ensam i Nairobis slumområden (bland annat Kibera, Mathare, Huruma, Kariobangi och Kawangare).

Typiska brott är olika former av svindlerier på gatan, där man på ett eller annat sätt försöker få ett ekonomiskt ”bidrag” av förbipasserande. Det finns också risk för väpnade bilrån. Det lönar sig för bilister att alltid ha låsta dörrar och stängda fönster och undvika att köra i mörkret, särskilt på landsvägarna utanför städerna. Då det är mörkt är det också bra att undvika ödsliga gator och vägar som saknar tillräcklig belysning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den kenyanska trafiksäkerheten är mycket dålig och trafikkulturen farlig. Dödskrockar sker ofta, både på landsvägarna och i städerna (över 3 000 dödsoffer per år). Vägarna och en del av fordonen är i mycket dåligt skick och ofta följer man inte trafikregler eller hastighetsbegränsningar. Om man kör bil i mörkret ska man vara extra uppmärksam på ruttens trygghet och vägarnas skick. Säkerheten för den som åker med småflygplan är också oroväckande.

Om det inträffar en trafikolycka, t.ex. att någon blir påkörd, lönar det sig att så fort som möjligt kalla på polisen och lämna olycksplatsen. Missförstånd kan leda till gatuvåld såsom mord och lynchningar. Aningslösa bilister har ibland blivit lurade att stanna för att hjälpa vid iscensatta olyckor eller motorstopp för att sedan bli rånade.

Det har gjorts insatser för att utrota korruptionen bland trafikpolisen som kräver betalningar för påhittade förseelser. Betala inte böter direkt på vägen i kontanter utan kräv att få besöka den närmaste polisstationen, eller att åtminstone få kvitto för betalningen. Man har också rätt att få se polisens legitimation. Man behöver enligt lag inte släppa in polisen i sin bil.

Naturförhållanden

Under regnperioderna i november–december och mars–maj kan störtregn göra vägarna oframkomliga. Det kan samlas så mycket vatten att det inte går att köra bil.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Information om hälsokontroller och anvisningar vid gränsen finns på Kenyas myndigheters webbplats: https://kcaa.or.ke(Länk till en annan webbplats.)

Hälsovårdstjänster är väl tillgängliga i Nairobi och Mombasa. Sortimenten av läkemedel är också omfattande.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Homosexuella förbindelser är förbjudna i Kenya och kan leda till fleråriga fängelsestraff. Olika sexuella läggningar är i landet fortfarande i stor utsträckning tabu.

Enligt kenyansk lag är tobaksrökning förbjuden på allmänna områden och förbrytelser kan leda till betydliga böter.

Innehav eller användning av droger bestraffas med fängelse.

Prostitution, även om den är allmänt förekommande, är förbjuden i lag. Sexuellt umgänge med minderåriga är också förbjudet i lag och kan leda till livstids fängelsestraff. Turister har arresterats för detta brott. Man kan även åtalas för innehav av material som klassificeras som pornografiskt. Hotellen har intensifierat sitt samarbete med turistpolisen i kustområdet för att få stopp på sexturismen i Kenya.

Korruptionen är utbredd, t.ex. inom polisväsendet och domstolarna och det finns inga garantier för opartisk behandling. Fängelseförhållandena är mycket dåliga.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Från och med den 1 januari 2021 accepterar Kenya endast e-visum. När man anländer till landet är det inte möjligt att få visum. För mer information se http://evisa.go.ke/evisa.html(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument