8.12.2023

Macao: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

De sista covid-19-restriktionerna togs bort i början av 2023.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Macao är ett tryggt resmål, men fickstölder och småskalig gatubrottslighet kan förekomma i vissa områden. Var försiktig när du besöker kasinon, särskilt sent på kvällen. Följ de lokala myndigheternas information och anvisningar.

Det allmänna nödnumret i Macao är 999. För turister finns det journummer dit man kan ringa dygnet runt: 110 och 112.

The Tourism Crisis Management Office (24 h) +853 2833 3000 erbjuder resenärer tjänster på engelska, kantonesiska, putonghua och portugisiska.

Brottsligheten

Håll särskilt reda på pass, kreditkort och pengar i folksamlingar. Det är bäst att förvara pass och andra värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på någon annan säker plats. Bär med dig en kopia av passets informationssida, ditt eventuella uppehållstillstånd/visum till Macao och ditt inresekort.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

De huvudsakliga sätten att ta sig omkring är taxi och buss. Kollektivtrafiken fungerar. Iaktta normal försiktighet i trafiken. Information om Macaos kollektivtrafik: https://www.macaotourism.gov.mo/en/travelessential/before-you-travel/local-transportation(Länk till en annan webbplats.) och http://www.dsat.gov.mo/bus/site/subpage.aspx?a_id=1449199134(Länk till en annan webbplats.).

Taxichaufförernas kunskaper i engelska är svaga. Det är bra att ha med sig adressen skriven på kinesiska. Använd inte inofficiell taxi. De officiella taxibilarna är tydligt markerade och de har ID-nummer och taxameter.

Naturförhållanden

Under tyfonsäsongen (från juni till oktober) följer Macaos myndigheter noga med förändringar i väderleken och varnar vid behov på sin webbplats och i tv och radio. Då tyfonvarningar av 8:e graden utfärdas, avbryts färjetrafiken och flygtrafiken och alla uppmanas hålla sig inomhus. Följ väderleksrapporterna i medierna och iaktta alltid de macanesiska myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

Meteorologiska institutet i Macao (Macao Meteorological and Geophysical Bureau): https://www.smg.gov.mo/en(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Ta på förhand reda på vilka internationella läkarstationer och sjukhus i Macao som ditt försäkringsbolag godkänt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Innehav av droger är straffbart.

Militära mål får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument