20.3.2023

Kroatien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Kroatien är ett tryggt resmål. Landets politiska situation är stabil. Var försiktig om du rör dig i närheten av gamla slagfält som inte röjts på minor. De är oftast tydligt utmärkta. Det är huvudsakligen tryggt att röra sig i turistområdena och längs med huvudvägarna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt nödnummer 112
Ambulans: 194
Brandkåren: 193

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i Kroatien. Det sker en del bilstölder. För att undvika ficktjuvar ska man vara noga med hur man förvarar och hanterar sina saker på offentliga platser.

Polisens http://www.mup.hr/(Länk till en annan webbplats.) telefonnummer är 192.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Var försiktig om du kör bil. De smala och slingrande vägarna längs med kusten, allt för höga situationshastigheter och våghalsiga omkörningar orsakar farliga situationer. Under turistsäsongen i juli-augusti är det bra att förbereda sig på stockningar på vägarna som leder till gränsövergångsställena och till kusten. Det finns vägtullar längs med motorvägarna.

Information om trafiken på webbplatsen för Kroatiens bilförbund http://www.hak.hr/(Länk till en annan webbplats.). Vägtjänstens telefonnummer är 1987.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille för personer över 25 år. Om det inträffar en olycka kan det emellertid anses straffbart att man kört också med lägre alkoholhalt i blodet. För personer under 21 år och för yrkeschaufförer, till exempel långtradarchaufförer, är gränsen för rattfylleri 0,0 promille.

Naturförhållanden

Skogs- och markbränder är vanliga på sommaren. Resenärer ska beakta att trafiklederna i närheten av brandområdena ofta måste stängas. Det är förbjudet att göra upp eld i naturen alla tider på året. När det råder fara för skogsbrand ska man följa de lokala myndigheternas evakueringsanvisningar, http://www.duzs.hr/(Länk till en annan webbplats.) (State Administration for Protection and Rescue).

Snabba växlingar i vädret kan orsaka översvämningar på hösten och våren. Särskilt floderna Sava, Kupa och Odra kan svämma över. Det lönar sig att följa väderprognoserna om du rör dig med bil eller båt eftersom till exempel hård vind kan påverka körhastigheterna på motorvägarna och färjornas tidtabeller.

Kroatien ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Kroatien slopade covid-19-restriktionerna vid inresa den 9 april 2022. Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Det förekommer TBE (fästingburen hjärninflammation) i Kroatien.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det finns minfält som inte är röjda bland annat i östra och västra Slavonien, i regionen Lika och i inlandet i Dalmatien. I avlägsna regioner lönar det sig att undvika små grusvägar, övergivna åkrar och områden med hus i ruiner. Du hittar mera information på webbplatsen för Kroatiens minröjningscenter http://www.hcr.hr/en/(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

Kroatien slopade covid-19-restriktionerna vid inresa den 9 april 2022.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument