20.11.2023

Irak: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Irak är fortfarande dåligt och kan försämras snabbt, också i den i allmänhet lugnare autonoma regionen Kurdistan. De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för kidnappning. I landet förekommer också återkommande demonstrationer som kan bli våldsamma. Undvik stora folksamlingar. Vi rekommenderar starkt att du anlitar privata säkerhetsföretags tjänster och skydd om du besöker i Irak.

Aktuellt

Alla restriktioner som gäller covid-19-pandemin har avvecklats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

De nationella och internationella säkerhetsmyndigheterna i Irak vidtar fortfarande kraftåtgärder mot terrororganisationer i landet. I Irak har det under striderna placerats ut en stor mängd minor och sprängämnen och alla områden har ännu inte röjts.

Terrororganisationen IS har förlorat kontrollen över irakiskt territorium, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet, också i Kurdistan. Attackerna kan ske när och var som helst, men de inträffar i synnerhet under religiösa högtider och lediga dagar.

Utlänningar är lockande mål för kidnappningar, som utförs både av terrorister, rebeller och kriminella grupper. Kidnappningar kan vara ideologiskt motiverade eller ett sätt att få pengar. Undvik stora folksamlingar.

Säkerhetsläget kan snabbt försämras också i den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak. Läget är särskilt tillspetsat i Kirkuk och i de omstridda områdena kring gränserna mellan Kurdistan och Iraks.

Flygbolaget Iraqi Airways är på EU:s svarta lista eftersom det inte uppfyller säkerhetskraven.

Särskilda säkerhetsrisker

Mosuldammen har redan en längre tid varit i dåligt skick. Det finns en risk att dammen brister vilket skulle orsaka en flodvåg i hela Tigris, ändå till Bagdad. De irakiska myndigheterna har inlett reparationsarbeten. De som vistas i områden bör vara medvetna om risken.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Naturförhållanden

Algeriet ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Under vintern kan de rikliga regnen orsaka översvämningar. På våren och hösten förekommer sandstormar. Sommaren med höga temperaturer och torka varar i flera månader.

Hälsoläget

I Irak finns det begränsad tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster och nivån på hälso- och sjukvården i landet är låg. Kontrollera ditt försäkringsskydd innan du reser till Irak. Försäkringsbolagen kan fastställa begränsningar i avtalen om utrikesministeriet avråder från resor.

Följ de lokala myndigheternas information och reserestriktioner.

Iraks hälsoministerium: https://moh.gov.iq(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Om du är på en turistresa och reser med ett vanligt pass, kan du skaffa visum på flygplatsen när du anländer till landet. De som reser med ett diplomatpass eller tjänstepass ska skaffa visum innan de reser in i landet. Det gäller också fastän man endast reser till den autonoma regionen Kurdistan. För brott mot inresebestämmelserna kan man dömas till stränga straff och höga böter.

Irakiska ambassaden i Helsingfors: https://www.mofa.gov.iq/helsinki/?lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Irakiska migrationsministeriet:
https://momd.gov.iq(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bagdad

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument