18.6.2024

Irak: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Irak är fortfarande dåligt och kan försämras snabbt, också i den i allmänhet lugnare autonoma regionen Kurdistan. Situationen i Gaza kan öka säkerhetsriskerna i stora delar av Mellanöstern.
De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för kidnappning. I landet förekommer också återkommande demonstrationer som kan bli våldsamma. Undvik stora folksamlingar. Vi rekommenderar starkt att du anlitar privata säkerhetsföretags tjänster och skydd om du besöker i Irak.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

De nationella och internationella säkerhetsmyndigheterna i Irak vidtar fortfarande kraftåtgärder mot terrororganisationer i landet. I Irak har det under konflikter placerats ut en stor mängd minor och sprängämnen och alla områden har ännu inte röjts.

Terrororganisationen IS har förlorat kontrollen över irakiskt territorium, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet, också i Kurdistan. Attackerna kan ske när och var som helst, men de inträffar i synnerhet under religiösa högtider och lediga dagar.

Utlänningar är lockande mål för kidnappningar, som utförs både av terrorister, rebeller och kriminella grupper. Kidnappningar kan vara ideologiskt motiverade eller ett sätt att få pengar. Undvik stora folksamlingar.

Säkerhetsläget kan snabbt försämras också i den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak. Läget är särskilt tillspetsat i Kirkuk och i de omstridda områdena kring gränserna mellan Kurdistan och Iraks.

Flygbolaget Iraqi Airways är på EU:s svarta lista eftersom det inte uppfyller säkerhetskraven.

Särskilda säkerhetsrisker

Mosuldammen har redan en längre tid varit i dåligt skick. Det finns en risk att dammen brister vilket skulle orsaka en flodvåg i hela Tigris, ändå till Bagdad. De irakiska myndigheterna har inlett reparationsarbeten. De som vistas i områden bör vara medvetna om risken.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Naturförhållanden

Algeriet ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information om hur man ska agera vid jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Under vintern kan de rikliga regnen orsaka översvämningar. På våren och hösten förekommer sandstormar. Sommaren med höga temperaturer och torka varar i flera månader.

Hälsoläget

I Irak finns det begränsad tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster och nivån på hälso- och sjukvården i landet är låg. Kontrollera ditt försäkringsskydd innan du reser till Irak. Försäkringsbolagen kan fastställa begränsningar i avtalen om utrikesministeriet avråder från resor.

Följ de lokala myndigheternas information och reserestriktioner.

Iraks hälsoministerium: https://moh.gov.iq(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Om du är på en turistresa och reser med ett vanligt pass, kan du skaffa visum på flygplatsen när du anländer till landet. De som reser med ett diplomatpass eller tjänstepass ska skaffa visum innan de reser in i landet. Det gäller också fastän man endast reser till den autonoma regionen Kurdistan. För brott mot inresebestämmelserna kan man dömas till stränga straff och höga böter.

Irakiska ambassaden i Helsingfors: https://www.mofa.gov.iq/helsinki/?lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Irakiska migrationsministeriet:
https://momd.gov.iq(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bagdad


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.