23.10.2023

El Salvador: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På grund av den omfattande narkotika- och gängbrottsligheten är säkerhetsläget allmänt taget dåligt i hela landet, också på turistorter. Brottslingar använder sig ofta av våld och vapen.

På grund av gängvåld har El Salvador utlyst undantagstillstånd. Undantagstillståndet ger myndigheterna rätt att gripa människor utan arresteringsorder, få människor häktade utan rätt till advokat samt tillgång till privat kommunikation. Undantagstillståndet har använts som svepskäl till många oegentligheter.

Klättrare och vandrare kan bli rånade i avlägsna områden. Undvik också avlägsna stränder. Var särskilt försiktig när det är mörkt, det är mycket riskabelt att röra sig till fots.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomstående blickar. Ta med dig ditt kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Resenärer uppmanas att undvika stora folksamlingar och eventuella demonstrationer som snabbt kan bli våldsamma. I El Salvador är det förbjudet för utlänningar att delta i politisk verksamhet. Det kan i värsta fall ge fängelsestraff.

Det allmänna nödnumret i El Salvador är 911.

Turistministeriet i El Salvador (Ministerio de Turismo): http://www.mitur.gob.sv/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Brottsligheten

Narkotika- och gängbrottsligheten i El Salvador är utbredd och brottslingarna använder sig ofta av vapen och våld. Också turister löper stor risk att råka ut för brott.

Rör dig inte utanför de centrala stadsdelarna när det är mörkt. Också San Salvadors gamla centrum är farligt, i synnerhet nattetid.

Polisen i El Salvador (Policia Nacional Civil): http://www.pnc.gob.sv/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Mindre vägar är ofta i dåligt skick och kan vara farliga för bilister. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Undvik att köra bil när det är mörkt. På vägarna på landsbygden kan det finnas risk för bilkapningar och våldsamma överfall dygnet runt. Kör med låsta dörrar och stängda fönster.

Undvik att stanna vid olycksplatser eftersom de kan vara iscensatta.

Trafikministeriet i El Salvador (Viceministerio de Transporte): http://www.vmt.gob.sv/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats:
http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Det finns aktiva vulkaner i El Salvador och jordskalv förekommer.

Information om dem finns på miljöministeriets webbplats http://www.snet.gob.sv/ver/sismologia(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Befolkningsskyddsmyndigheten i El Salvador (Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres): http://proteccioncivil.gob.sv/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

I El Salvador förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring.

På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om hälsovårdstjänster.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument