24.7.2024

Uganda: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risken för terrorattacker i Uganda har ökat. Försiktighet är nödvändigt i hela landet.
Nationalparken Kidepo Valley är i allmänhet en säker plats, men kontrollera gärna säkerhetsläget nära gränsen till Sydsudan innan du reser.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Uganda finns på hälsoministeriets webbplats:
https://www.health.go.ug/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar märkbart mellan olika delar av landet. Huvudstaden Kampala är en relativt trygg stad, där det oftast är tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Våldsamma rån har dock inträffat i staden.

Det politiska och etniska läget är spänt i Uganda, vilket kan leda till oroligheter särskilt i huvudstaden Kampala, men också i andra större städer. Undvik stora folksamlingar eftersom demonstrationer snabbt kan bli våldsamma.

Den ugandiska arméns styrkor deltar i Afrikanska unionens fredsbevararoperation riktad mot terroristorganisationen Al-Shabab, och risk för terrorism finns.

Säkerhetsåtgärderna har skärpts. Säkerhetskontroller utförs i offentliga byggnader, såsom i shoppingcenter och restauranger.

Turister bör vara beredda på säkerhetskontroller samt följa lokala säkerhetsmyndigheters och polisens direktiv. Terrorattackerna är slumpmässiga och mycket svåra att förutse.

Följ med internationella nyhetsmedier innan du reser till Uganda och ta reda på säkerhetssituationen i nationalparkerna när du kommit fram.

Situationen vid gränszonerna mot Demokratiska republiken Kongo och Rwanda kan förändras och bli farlig. Iaktta försiktighet om du reser till dessa områden.

Ta reda på säkerhetssituationen vid gränszonerna i norra och nordöstra Uganda före din resa. Om du planerar att resa med bil så ska du se till att du har tillräckligt med bränsle. Beakta också vägarnas skick.

  • Polisens nödnummer 999
  • Brandkåren 112

Brottsligheten

Undvik att röra dig utomhus när det är mörkt och håll dina värdeföremål i säkert förvar. Väpnade rån, inbrott i bostäder och bilstölder är vanliga. Om du åker bil i stadsområdet är det bra att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda.

Det är bra att ta kopior av de viktigaste dokumenten såsom pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara dem åtskilt från originalen, eller i skannad form så att de är tillgängliga elektroniskt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig framför allt på natten. I Uganda inträffar många trafikolyckor med ödesdigra följder.

I samband med en trafikolycka ska man så snabbt som möjligt kontakta polisen utan att själv stanna kvar på olycksplatsen. Trafikanter har lurats att stanna och rånats genom iscensatta olyckor eller mekaniska fel i fordonen.

På långa nattbussresor har det skett många olyckor. Undvik att använda motorcykeltaxi (s.k. Boda-Boda) i städerna på grund av den stora risken för trafikolyckor.

Naturförhållanden

När man besöker nationalparkerna i västra Uganda är det bäst att använda sig av lokala guider på grund av tidvis förekommande begränsningar och risken att gå vilse (Ruwenzoribergen).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

I Uganda har påträffats ebolafall. För aktuell information om situationen hänvisar vi till WHO och Ugandas hälsomyndighet.

Tillgången till sjukvårdstjänster är begränsade framför allt på landsbygden. Vid svårare sjukdomsfall kan det bli nödvändigt att flytta patienten till ett annat land. Se till att du har en omfattande försäkring som täcker alla utgifter för vård och transport i fall av sjukdom.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Homosexuella förbindelser är förbjudna i Uganda och medför fängelsestraff på livstid. Olika sexuella läggningar är fortfarande tabubelagda i Uganda.

Särskilda behov hos personer med funktionsnedsättningar har nästan inte alls beaktats i Uganda.

Prostitution är allmänt förekommande men förbjuden enligt lag.

Sexuellt umgänge med minderåriga är förbjudet i lag. Brott kan i värsta fall leda till dödstraff.

Det är vanligt med korruption i Uganda till exempel i polis- och domstolskretsar. Fängelseförhållandena är usla.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.