Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
30.1.2020

Uganda: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig i hela landet. I landet påträffades ett ebolafall i juni 2019, men inga nya fall har konstaterats efter det. För aktuell information om ebolasituationen hänvisar vi till Världshälsoorganisationen (WHO) och Ugandas hälsomyndighet. Nationalparken Kidepo Valley anses i allmänhet trygg, men vi rekommenderar att du tar reda på säkerhetssituationen i gränsområdet mot Sydsudan innan du reser dit.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget varierar mycket mellan olika delar av landet. Huvudstaden Kampala är en relativt trygg stad, där det oftast är tillräckligt att iaktta normal försiktighet, även om våldsamma rån har inträffat i staden.

Det politiska och etniska läget är spänt i Uganda, vilket kan leda till oroligheter särskilt i huvudstaden Kampala, men också i andra större städer. Undvik stora folksamlingar. Demonstrationer kan snabbt bli våldsamma.

Den ugandiska arméns styrkor deltar i Afrikanska unionens fredsbevararoperation riktad mot terroristorganisationen al-Shabaab, och risk för terrordåd finns.

Säkerhetsåtgärderna har skärpts. Säkerhetskontroller utförs i offentliga byggnader, t.ex. i shoppingcenter och restauranger.

Turister bör vara beredda på säkerhetskontroller samt följa lokala säkerhetsmyndigheters och polisens direktiv. Terrordåden verkar vara slumpmässiga och är mycket svåra att förutsäga. Följ med internationella nyhetsmedier innan du reser till Uganda och ta reda på säkerhetssituationen i nationalparkerna när du kommit fram.

Situationen i gränsområdet mot Demokratiska republiken Kongo och Rwanda kan utvecklas och bli farlig. Iaktta försiktighet om du reser till dessa områden. Ta reda på säkerhetssituationen i gränsområdena i norra och nordöstra Uganda före din resa. Om du planerar att resa med bil ska du vara uppmärksam på tillgången till bränsle och vägarnas skick.

Polisens nödnummer: 999
Brandkåren 112

Brottsligheten

Håll inte dina värdeföremål synliga och undvik att röra dig utomhus när det är mörkt. Väpnade rån, inbrott i bostäder och bilstölder är vanliga. Om du rör dig med bil i staden är det bra att hålla dörrarna låsta och fönstren stängda.

Det är bra att ta kopior av de viktigaste dokumenten så som pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara dem åtskilt från originalen, eller i skannad form.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig särskilt på natten. I Uganda inträffar det ofta trafikolyckor med ödesdigra följder. I samband med en trafikolycka, t.ex. en påkörning, ska man i mån av möjlighet så snabbt som möjligt kontakta polisen, utan att själv stanna kvar på olycksplatsen. Intet ont anande trafikanter har ibland lurats att stanna och rånats under förespegling av att det har skett en olycka, eller att ett fordon har fått ett mekaniskt fel. På långa nattbussresor har det skett många olyckor. Undvik att använda motorcykeltaxi (s.k. Boda-Boda) i städerna, risken att de råkar ut för trafikolyckor är stor.

Naturförhållanden

När man besöker nationalparkerna i västra Uganda är det bäst att använda sig av lokala guider på grund av tidvis förekommande begränsningar, och risken att gå vilse (i Ruwenzoribergen).

Hälsoläget

Tillgången till sjukvårdstjänster är begränsade särskilt på landsbygden. I svårare sjukdomsfall kan det bli nödvändigt att flytta patienten till ett annat land. Se till att du har en omfattande försäkring som täcker alla utgifter för vård och transport i fall av sjukdom.
Den 11 juni 2019 bekräftade Ugandas hälsoministerium ett utbrott av ebolavirus i Kasese-distriktet i västra Uganda. Inga nya ebolafall har dock konstaterats i landet efter det. Smittan härrör från Demokratiska republiken Kongo. Den 17 juli 2019 beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att klassa ebolasituationen i Demokratiska republiken Kongo som ett internationellt hot mot människors hälsa. Ugandiska myndigheter har infört extra kontroller längs gränsen till Demokratiska republiken Kongo samt vid Entebbe flygplats. För aktuell information om ebolasituationen hänvisar vi till WHO och Ugandas hälsomyndighet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Homosexuella förbindelser är förbjudna i Uganda och kan medföra livstids fängelse. Olika sexuella riktningar är fortsättningsvis tabubelagda i Uganda.

Funktionshindrades särskilda behov beaktats inte just i Uganda.

Prostitution, även om den är allmänt förekommande, är förbjuden i lag.

Sexuellt umgänge med minderåriga är förbjudet i lag och kan bestraffas med döden.

Korruption förekommer allmänt till exempel vid polisen och domstolarna. Fängelseförhållandena är usla.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nairobi

Eden Square, Block 3
6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA
+254 203 750 721
sanomat.NAI@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument