22.11.2023

Demokratiska republiken Kongo: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Avvikande risknivå

Nord-Kivu: Undvik alla resor
Sud-Kivu: Undvik alla resor
Kasai-Oriental: Undvik alla resor
Kasai-Occidental: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï Kasaï, Centrala Maniema, Haut-Uele och Haut-Lomami.

Sammandrabbningarna mellan rebeller och armén fortgår i landets östra delar, samt i norra och södra Kivu-provinsen. Civilbefolkningen har på vissa håll blivit tvungen att fly över landets gränser.

Aktuellt

Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna, också covid-19-restriktionerna, hos myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, till exempel på ambassaden för Demokratiska republiken Kongo i London: https://www.ambardc.london/d/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

På grund av de våldsamma rån som rebeller och kriminella grupper begår i gränstrakterna i Rwanda, Burundi, västra Tanzania, Centralafrikanska republiken och Sydsudan är det farligt att röra sig i området.
Gränsstationerna mellan Rwanda och Burundi kan stängas utan förvarning, så man kan inte förlita sig på dem som flyktvägar österut.

I andra delar av landet, i synnerhet i öster, förekommer ständigt oroligheter och väpnade incidenter mellan landets officiella armé och rebellgrupper eller kriminella gäng.

I huvudstaden Kinshasa och i andra städer förekommer stora demonstrationer. De kan plötsligt bli våldsamma och då kan polisen eller armén ta till tårgas för att skingra massorna. Vägar stängs av när det pågår oroligheter. Undvik alla stora folksamlingar och håll dig vid behov inomhus. Internet och mobilnätet begränsas.

Vi ekommenderar att alla som reser till Demokratiska republiken Kongo gör en reseanmälan till utrikesministeriet på adressen http://www.reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Sveriges ambassad i huvudstaden Kinshasa hjälper också finländare och om du vill kan du göra en reseanmälan även till svenska ambassaden på adressen https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan(Länk till en annan webbplats.).

Systemet kräver ett svenskt personnummer, men du kan ange ditt födelsedatum och ersätta slutledet med ”0000”, t.ex. 19801125-0000.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam utomhus, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Väpnade rån är vanliga och rånarna bär ofta uniform. Det förekommer också att bedragare uppträder som poliser. Småbrottslighet, så som fickstölder, är mycket vanliga. Det är bäst att hålla smycken, telefoner, bärbara datorer, värdesaker, kameror och pengar gömda. Gatuförsäljare och tiggare kan trakassera turister ihärdigt. Även gatubarn och ungdomsgäng kan stjäla saker och råna turister.

Det finns gott om vapen i landet som en följd av det fleråriga kriget. Fattigdom och arbetslöshet driver folk till desperata handlingar. Soldater och poliser blir ofta utan lön, så det kan förekomma godtyckliga arresteringar i hopp om lösensummor.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafik är en av de största riskerna. Vägarna och fordonen är i dåligt skick. Ta inte en taxi från gatan utan hyr en bil med chaufför via ett tillförlitligt hotell eller en pålitlig resebyrå innan du reser in till landet. Det är bäst att ta itu med detta redan innan du anländer till landet eftersom det inte finns något organiserat transportnät mellan Kinshasa-N'Djili flygplats och staden. När du kör bil, är det skäl att alltid ha fönstren och dörrarna i lås, särskilt i trafikljus. Det är inte säkert att resa med kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är inte trygg.

Naturförhållanden

Under regnperioder förekommer störtregn som kan orsaka översvämningar och jordskred. Vulkanen Nyiragongo i nordöstra delen av landet är aktiv. Jordbävningar är också möjliga.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs mer: https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu(Länk till en annan webbplats.).

Nivån på hälso- och sjukvården är väldigt låg, nästan obefintlig utanför huvudstaden. Det är viktigt att du har en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Innan du reser ska du ta reda på vad din reseförsäkring täcker.

Det förekommer tidvis ebolaepidemier i Kongo. Du hittar aktuell information på webbplatserna för Världshälsoorganisationen (WHO) och Institutet för hälsa och välfärd:
http://www.who.int/ebola/en(Länk till en annan webbplats.)
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/hemorragisk-feber-viral/ebola(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är absolut förbjudet att fotografera offentliga byggnader, poliser, soldater eller flygplatsen. Om man bryter mot förbudet kan det leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:
https://twitter.com/presidence_rdc(Länk till en annan webbplats.)

och lokala myndigheter webbplats, tex gränsbevakningen.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument