27.7.2023

Argentina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Covid-19-restriktionerna har tagits bort.

Lokala myndigheternas webbplats: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/extranjeros(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Trots att Argentina är ett relativt tryggt land är brottsligheten ett problem. Särskilt rån och fickstölder är vanliga. Tröskeln till att bruka våld är låg.

Det förekommer ofta demonstrationer i Buenos Aires och det är bäst att hålla sig på avstånd eftersom de kan bli våldsamma.

Brandsäkerhetsbestämmelserna är inte på samma nivå som till exempel i Finland. Kontrollera var nödutgångarna ligger i hotell, köpcentrum och vid evenemang med mycket folk.

Brottsligheten

Brottsligheten är utbredd och i samband med rån och narkotikahandel förekommer det väpnat våld. Det finns en risk att utomstående hamnar emellan i uppgörelser mellan kriminella gäng. Tröskeln till att bruka våld är låg. Det lönar sig att bära på sig en liten summa pengar som man kan överräcka om man blir rånad, så att rånaren inte blir frustrerad över att ha blivit utan byte.

Lämna ditt pass, större summor pengar och värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på någon annan säker plats. Håll noga reda på handväska och plånbok på gatan. Lämna aldrig dina ägodelar oövervakade på mötesplatser eller hotell och håll särskilt noga reda på bärbara datorer.

Om man blir ombedd måste man kunna legitimera sig för myndigheterna och därför är det bra att alltid bära med sig en kopia av sitt pass.
Om en främmande person erbjuder dig hjälp ska du förhålla dig försiktigt. En vanlig metod för rån är att rånaren smutsar ner offrets kläder och sedan erbjuder hjälp att rengöra kläderna. I samband med det försvinner värdeföremål lätt ner i tjuvarnas fickor.

Undvik att uppge person- och kontaktuppgifter per telefon för att undvika utpressningsförsök.

Håll alltid din dryck under uppsikt på barer och nattklubbar och undvik att ta emot drinkar av främmande personer. Bjud inte heller främmande personer till din bostad eller ditt hotellrum.

Också i taxibilar sker det rån och framför allt bedrägerier. I städerna rekommenderas det att man enbart använder bilar med texten ”Radiotaxi”, som övervakas av de officiella taxifirmorna. Så kallade Remise-beställningstaxi och flygplatsbussarna är oftast pålitliga färdmedel. Dela inte taxi med okända människor, till exempel från flygplatsen.

Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott i tysta stadsdelar.
Det rör sig mycket förfalskad valuta i Argentina. Växla bara pengar i officiella växelkontor.

Om du råkar ut för en olycka eller hamnar i någon annan nödsituation kan du kontakta ambassaden. I Buenos Aires finns också en särskild turistpolis (Policía Turística) som betjänar dygnet runt alla dagar på året på adressen Av. Corrientes 436 (Interior plaza San Nicolás), tfn 0800 999 5000 eller +54 11 4370 9700. Polisinrättningen har personal som talar engelska. Man kan också kontakta turistpolisen fastän man befinner sig utanför Buenos Aires.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det sker mycket allvarliga olyckor i trafiken, och särskilt i Buenos Aires är trafiken kaotisk ur ett finländskt perspektiv. Bilisterna kör fort, håller sig inte i sina egna filer och stannar inte alltid för rött ljus. Trafikreglerna ignoreras ofta. Det är säkrast att lämna sin bil i ett bevakat parkeringshus och ta med sig all lös egendom från bilen.

De lokala nyheterna rapporterar om eventuella demonstrationer.

Vägarna är ibland blockerade på grund av översvämningar eller demonstrationer och man kan bli tvungen att ta långa omvägar. Efter regn är de sandbelagda landsvägarna i glesbygden ofta oanvändbara. En fyrhjulsdriven terrängbil är det bästa fordonet på den argentinska landsbygden.

Du hittar information om störningar i flygtrafiken på webbplatsen Aeropuertos Argentina 2000: http://www.aa2000.com.ar/(Länk till en annan webbplats.) eller per telefon +54 11 5480 6111.

Naturförhållanden

I största delen av Argentina förekommer det inga naturkatastrofer. I provinserna som gränsar mot Anderna (till exempel Mendoza, San Juan, Jujuy) har det inträffat jordbävningar, men de har varit relativt svaga.

Hälsoläget

De privata sjukhusen håller hög standard, och det finns ett stort utbud mediciner på apoteken.

Denguefeber, zikafeber och gula febern kan förekomma särskilt i landets norra delar och i närheten av gränserna mot Bolivia, Brasilien och Paraguay under sommaren. I Buenos Aires provinsen och storstadsområdet har det förekommit mycket denguefeber och chikungunya. Skydda dig mot myggbett med täckande kläder och myggmedel. Mer information: Argentinas hälsovårdsministerium http://www.msal.gov.ar/(Länk till en annan webbplats.)

Det allmänna nödnumret i Argentina är 911. För akut läkarvård kan man också ringa 107 (Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME).

Om man insjuknar kan man bland annat vända sig till Hospital Alemán:

Hospital Alemán
Av. Pueyerredón 1640
1118 Buenos Aires
Tfn: +54 11 4827 7000
Fax: +54 11 4805 6087

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument