Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
20.3.2020

Argentina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottsligheten och narkotikalhandeln utbredda i olika delar av landet. Tröskeln till att bruka våld är låg.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Argentina har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Följ de argentinska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Ambassaden i Argentina följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Trots att Argentina är ett relativt tryggt land är brottsligheten ett problem och särskilt rån och fickstölder är vanliga. Det förekommer ofta demonstrationer i Buenos Aires och det är bäst att hålla sig på avstånd eftersom de kan bli våldsamma.

Brandsäkerheten är inte på samma nivå som till exempel i Finland. Kontrollera var nödutgångarna ligger i hotell, köpcentrum och under evenemang med mycket folk.

Brottsligheten

Brottsligheten är utbredd och i samband med rån och narkotikahandeln förekommer det väpnat våld. Det finns en risk att utomstående hamnar emellan i uppgörelser mellan kriminella gäng. Tröskeln till att tillgripa våld är låg. Det lönar sig att bära på sig en liten summa pengar som man kan överräcka om man blir rånad, så att rånaren inte blir frustrerad över utblivet byte.

Lämna ditt pass, större summor pengar och värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på någon annan säker plats. Håll noga reda på handväska och plånbok på gatan. Lämna aldrig dina tillhörigheter oövervakade på mötesplatser eller hotell och håll särskilt noga reda på bärbara datorer.

Om man blir ombedd måste man kunna legitimera sig för myndigheterna och därför är det bra att alltid bära med sig en kopia av sitt pass.

Om en främmande person erbjuder dig hjälp ska du förhålla dig försiktigt. En vanlig metod för rån är att offrets kläder sölas ned med något och sedan erbjuds hjälp att rengöra kläderna. Undvik att uppge person- och kontaktuppgifter per telefon för att undvika utpressningsförsök. Håll alltid din dryck under uppsikt på barer och nattklubbar och undvik att ta emot drinkar av främmande personer. Bjud inte heller främmande personer till din bostad eller ditt hotellrum.

Också i taxibilar sker det rån och framför allt bedrägerier. I städerna rekommenderas det att man enbart använder bilar med texten "Radiotaxi" som övervakas av de officiella taxifirmorna. Så kallade Remise-beställningstaxi och flygplatsbussarna är oftast pålitliga färdmedel. Dela inte taxi med okända människor, till exempel från flygplatsen. Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott i tysta stadsdelar.
Det rör sig mycket förfalskad valuta i Argentina. Växla bara pengar i officiella växelkontor.

Om du råkar ut för en olycka eller hamar i någon annan nödsituation kan du kontakta ambassaden. I Buenos Aires finns också en särskild turistpolis (Policía Turística) som betjänar dygnet runt alla dagar på året på adressen Av. Corrientes 436 (Interior plaza San Nicolás), tfn 0800 999 5000 eller +54 11 4370 9700. Där finns personal som kan engelska och man kan också ta kontakt fastän man befinner sig utanför Buenos Aires.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det sker mycket allvarliga olyckor i trafiken och särskilt i Buenos Aires är trafiken kaotisk ur ett finländskt perspektiv. Bilarna kör hårt, hålls inte i sina filer och stannar inte alltid vid röda ljus. Trafikreglerna ignoreras ofta. Det är tryggast att parkera sin bil i en övervakad parkeringshall och inte lämna något lösöre i bilen.

Vägarna är ibland blockerade på grund av översvämningar eller demonstartioner och man kan bli tvungen att ta långa omvägar. De lokala nyheterna rapporterar om eventuella demonstrationer. Efter regn är de sandbelagda landsvägarna i glesbygden ofta obrukbara. En fyrdriven terrängbil är det bästa fordonet på den argentiska landsbygden.

Du hittar information om störningar i flygtrafiken på webbplatsen Aeropuertos Argentina 2000: http://www.aa2000.com.ar eller per telefon +54 11 5480 6111.

Naturförhållanden

I den största delen av Argentina förekommer det inga naturkatastrofer. I provinserna som gränsar mot Anderna (till exempel Mendoza, San Juan, Jujuy) har det inträffat jordbävningar, men de har varit relativt svaga.

Hälsoläget

De privata sjukhusen håller hög nivå. Det finns ett stort utbud mediciner på apoteken.

Dengue- och gula febern kan förekomma särskilt i landets norra delar och i närheten av gränserna mot Bolivia, Brasilien och Paraguay under sommarmånaderna, som alltså motsvarar vintern i Finland.

Skydda dig mot myggbett med täckande kläder och myggmedel.

Mer information: Argentinas hälsovårdsministerium http://www.msal.gov.ar/

Det allmänna nödnumret är 911 och för akut läkarvård kan man också ringa 107 (Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME). Om man insjuknar kan man bland annat vända sig till Hospital Alemán:

Hospital Alemán
Av. Pueyerredón 1640
1118 Buenos Aires
Tfn: +54 11 4827 7000
Fax: +54 11 4805 6087

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Buenos Aires

Avenida Santa Fe 846, 5to. piso
1059 BUENOS AIRES
ARGENTINA
+54 114 312 0600
sanomat.bue@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument