11.9.2023

Venezuela: resemeddelande

Risknivå

Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Den politiska situationen är oklar och har lett till vittgående konsekvenser. I Caracas och andra storstäder kan det förekomma politiska demonstrationer som snabbt kan bli våldsamma. För att bryta upp demonstrationerna använder man ofta vapen och tårgas. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar och rör dig inte utomhus efter mörkrets inbrott. Det förekommer mycket brottslighet i Venezuela.

Aktuellt

Aktuell information om läget i Venezuela kan du hitta på ambassadens webbsidor och genom att följa de lokala myndigheternas information.

Finlands ambassad i Bogotá
Cra. 9 #115-30, Edificio Tierra Firme
28 våningen, office 2804
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

tfn. +57 601 377 9074
sanomat.BOG@formin.fi

Facebook: https://www.facebook.com/EmbajadaFinlandiaBogota/(Länk till en annan webbplats.)

Twitter: https://twitter.com/ColombiaFinland(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är dåligt.

Undvik folksamlingar och demonstrationer. Det är ofta politiska demonstrationer i Caracas och i andra stora städer. Demonstrationerna kan snabbt bli våldsamma. Det används ofta vapen och tårgas för att upplösa demonstrationerna.

Särskilda säkerhetsrisker

Landet drabbas ofta av elavbrott som kan vara i flera timmar. Det råder brist på livsmedel och bränsle. Den lokala befolkningen lider av hyperinflation.

Brottsligheten

Brottsligheten och beväpnade rån är vanliga särskilt i stora städer (Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay). När det gäller dödligt våld hör huvudstaden Caracas till de farligaste städerna i Sydamerika. Även turister har råkat ut för våldsbrott och kidnappningar. Var särskilt försiktig i synnerhet när du rör dig i Caracas. Också i andra delar av landet är risken för rån stor och vi avråder från att du rör dig utomhus efter mörkrets inbrott. Också personer klädda i polisuniform har begått brott, bland annat rånat turister. I Caracas gamla centrum och i de västra delarna av staden är risken för rån stor också på dagen. Undvik slumområden ("barrios"). Om du använder dyrbara smycken, klockor, kameror eller mobiltelefoner på allmänna platser, kan det locka rånare. Håll uppsikt över din egendom och ditt bagage hela tiden.

I flygplatsområdet Maiquetía rör sig tjuvar och personer som ger sig ut för att vara tjänstemän och som lurat turister på pengar eller stulit pengar av dem. Undvik inofficiell svart valutaväxling och svarttaxi. Det är tryggare att åka till flygplatsen när det är ljust eller tidigt på kvällen. Jordskred kan göra att det tar längre tid att åka till flygplatsen, särskilt under regnperioden. Reservera tillräckligt med tid för att åka till flygplatsen.

Venezuela är ett transitland för internationell narkotikahandel. Bland annat på ön Isla de Margarita finns det mycket droger. Turister värvas ofta som smugglare. Gå aldrig med på att transportera andra personers bagage. Den som motsätter sig rånaren kan bli skjuten. Undvik att vistas på avlägsna stränder och platser. Du ska inte heller vistas på stränderna efter mörkrets inbrott. Ta inte emot mat eller dryck av okända personer. Vid rån kan användas en drog som kallas burundanga. Denna snabbverkande drog kan blandas i mat eller dryck och leder ofta till att du förlorar medvetandet. Turister kan bli rånade när de tar ut pengar i bankomat eller kommer ut från banken. Ditt kreditkort kan kopieras och alla dina pengar kan tas ut från ditt konto. Ha inte med dig stora summor kontanter. Sänk den dagliga gränsen för kontantuttag för tiden för resan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är stockad och farlig på grund av oaktsam körstil. Fordonen är ofta i dåligt skick. I alla trafikmedel finns det risk för att bli rånad. ”Motorizados”, det vill säga moped- och motorcykelbuden, samt bussarna är den största risken i trafiken. Var särskilt försiktig när du går över gatan.

I Caracas är det säkrast för turister att röra sig med officiell taxi. Det är klokt att alltid beställa taxi via taxitjänsten. Taxibilar på hotell och köpcentrum är också i allmänhet pålitliga. Avtala om priset i förväg eftersom det inte finns taxametrar i taxibilarna. Användning av motorcykeltaxin rekommenderas inte.

Håll bilens dörrar låsta medan du kör och stig inte ut ur bilen på ödsliga vägar. Stanna inte i onödan när du kör bil, inte ens för rött ljus. Kör inte på natten. Vid vägkontrollerna kan du bli ombedd att betala pengar eller få böter på felaktiga grunder.

Naturförhållanden

Naturförhållandena varierar mellan olika områden, från Maracaibovikens fuktiga hetta till Andernas svala bergsklimat. Venezuela ligger i ett jordbävningsområde.

Regnperioden pågår från maj till december. Kraftiga regn kan orsaka översvämningar och jordskred och skada vägar. De orkaner som sprider förödelse i Västindien når vanligtvis inte Venezuelas kust.

Mer information finns att få på de lokala myndigheternas webbplatser:

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor. Landets hälso- och sjukvårdstjänster är väldigt begränsade och det är mycket svårt att få vård eller medicinering. På grund av landets ekonomiska problem är bristen på läkemedel och material allvarlig. Var beredd att betala sjukvårdskostnaderna själv eftersom de flesta läkare inte godkänner utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser. Privata sjukhus är ofta dyra. Nivån på den offentliga sjukvården är dålig. Beakta att det nödvändigtvis inte är möjligt att få ambulans- och sjukhustjänster snabbt.
Det är bra att ha en heltäckande reseförsäkring.

I Venezuela förekommer myggburna virussjukdomar, såsom malaria, denguefeber och febersjukdomar orsakade av chikungunya- och zikavirus. Det är klokt att använda täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät för att skydda sig mot myggbett. Andra sjukdomar som förekommer i landet är gula febern, hepatit A och B samt tyfoidfeber.

Läs mer om smittsamma sjukdomar i Venezuela på webbplatsen för landets hälsoministerium: http://www.mpps.gob.ve/(Länk till en annan webbplats.)

De hygieniska förhållandena varierar från ett område till ett annat och kan ofta vara dåliga. Beakta riskerna som har att göra med livsmedelshygien t.ex. när du äter på restaurang. Kranvattnet är relativt rent, men rekommenderas inte som dricksvatten.

Kontaktinformation till privata sjukhus i Caracas:

Clínica el Avila
Av. San Juan Bosco con Sexta Transversal, Altamira
+58 212 276 11 11

Hospital de Clínicas Caracas
Av. Panteón con Calle Alameda, San Bernardino.
+58 212 508 61 11

Clínica La Floresta
Av. Ppal de la Floresta, calle Santa Ana.
+58 212 209 61 22

Centro Médico Docente La Trinidad
Av. Intercomunal, La Trinidad, El Hatillo.
+58 212 949 64 11
http://www.cmdlt.edu.ve/(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Venezuela råder valutakontroll. Valutahandel på gatan klassas som brott i Venezuela. Inofficiell valutahandel är godtycklig och riskfylld. Narkotikalagarna är stränga och brott mot dem leder till långa fängelsestraff. Exempelvis kan straffet för smuggling eller handel med narkotika vara upp till 25–30 års fängelse.

Inresebestämmelser

På grund av covid-19-pandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument