Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1966)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (1966)

KP-sopimus sisältää säännöksiä muun muassa sanan-, yhdistymis- ja uskonnonvapaudesta sekä esimerkiksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereitä. Sopimus sisältää myös yleisen syrjintäkiellon, vähimmäiskriteerit kuolemanrangaistuksen käytölle sekä säännöksen vähemmistöihin kuuluvien oikeuksista.

Sopimus ja pöytäkirja tulivat Suomen osalta voimaan 23.3.1976: SopS 7/1976. Asetus KP-sopimuksen voimaansaattamisesta: SopS 8/2976.

Määräaikaisraportit ja suositukset

Määräaikaisraportti

Lisäkysymykset
ja hallituksen vastaus

Päätelmät ja
suositukset

6th periodic report by Finland, 8/2011 (pdf, 53 sivua)

Written replies to the list of issues by the Committee, 3 May 2013 (pdf, 30 pages)

List of issues adopted by the Committee (pdf, 3 pages)

englanniksi
suomeksi
ruotsiksi

Suomen 5. määräaikaisraportti, 6/2003 (pdf, 81 sivua)

5th periodic report by Finland, 7/2003

 

4.11.2004

ruotsiksi

4th periodic report by Finland, 12/1995

 

6.4.1998
 

Suomen 3.
määräaikaisraportti,
1990

 

 

Suomen 2. määräaikaisraportti, 1986    
Suomen 1. määräaikaisraportti, 1978    

 

 

Ajankohtaista aiheesta