Kestävän kaupan yksikkö

Kestävän kaupan yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • kauppa ja ympäristö/ilmasto ml. kiertotalous, energia ja raaka-aineet kauppasopimuksissa, hiilirajamekanismi, fossiilisten polttoaineiden tukireformi, WTO:n kauppaa ja ympäristöllistä kestävyyttä koskeva työ ml. kauppa ja ympäristö –komitea
 • kauppa ja työelämän normit, vastuullinen liiketoiminta, ml. korruption vastainen työ, sukupuolten välinen tasa-arvo kauppasopimuksissa
 • Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)
 • kauppa ja kehitys -asiat ja niitä hoitavat monenkeskiset järjestöt: YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO), Kansainvälinen kauppakeskus (ITC), Enhanced Integrated Framework -ohjelma, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), YK:n kauppa ja kehitys –konferenssi (UNCTAD), YK:n Global Compact –ohjelma, Maailman kauppajärjestön (WTO) kauppa ja kehitys –komitea ja tekninen apu
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) koskeva yleinen koordinaatio ja OECD-asioiden kansallinen yhteensovittaminen
 • G7 ja G20-ryhmät, World Economic Forum (WEF), YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE)
 • kauppapolitiikkaan liittyvä analyysityö sekä tutkimus- ja selvitystehtävät
 • alueellinen vastuu: Afrikka ja Lähi-Itä, Latinalainen Amerikka

Sähköpostiosoite

 • KPO-30@gov.fi

Henkilöstö

Kent Wilska
Yksikönpäällikkö
 • +358 295 351 522
Suvi Järvelä-Hagström
Vastuuvirkamies
Yksikönpäällikön sijainen; Lähetystöneuvos; kestävä kauppa ja vihreä siirtymä; kriittiset mineraalit; yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP); Brasiliaa, Chileä ja Meksikoa koskeva kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 351 073
Jukka Peltonen
Vastuuvirkamies
Kaupallis-taloudelliset analyysit, tutkimustyön yhdyshenkilö; OECD-yleiskoordinaatio; G7/G20; World Economic Forum (WEF)
 • +358 295 350 763
Linda Piirto
Kaupallinen neuvos
Kauppa ja kestävä kehitys, työelämän normit, sukupuolten tasa-arvo kauppasopimuksissa, vastuullinen liiketoiminta ml. korruption vastainen työ, UNCTAD, Global Compact, WTO:n kauppa ja kehitys -komitea, Mercosur, yritysvastuu
 • +358 295 350 420
Antti Piispanen
Kaupallinen neuvos
Kauppa ja kehitys; UNIDO, ITC, EIF, WTO:n tekninen apu, ACWL, CFC, Afrikkaa ja Lähi-itää koskeva kauppapol. neuvonta
 • +358 295 351 493
Malena Sell-Myllyoja
Kaupallinen sihteeri
Kauppa ja ympäristö/ilmasto, kiertotalous, WTO:n kauppa ja ympäristö –komitea, Latinalaista Amerikkaa (pl. Brasilia, Chile, Meksiko) koskeva kauppapoliittinen neuvonta ja tuki
 • +358 295 350 996

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.