Valittaminen YK:n eri komiteoille

Yhdistyneiden kansakuntien keskeisten ihmisoikeussopimusten osalta Suomi on tunnustanut seitsemän komitean osalta toimivallan käsitellä ihmisoikeusvalituksia.

Yksityishenkilönä tai yksityishenkilöiden ryhmään kuuluvana voit tehdä valituksen Suomen valtiota vastaan siinä tapauksessa, että olet mielestäsi henkilökohtaisesti ja suoraan joutunut YK:n ihmisoikeussopimuksissa tai niiden valinnaisissa pöytäkirjoissa taattujen oikeuksien vastaisten loukkauksien kohteeksi.

Tee valitus ainoastaan yhdelle sopimusvalvontaelimelle eli komitealle. Suomen osalta yksilövalituksia vastaanottavat komiteat ovat seuraavat:

Valituksen on täytettävä tietyt edellytykset, jotta komitea voi hyväksyä sen käsiteltäväksi, muussa tapauksessa valitusta ei tutkita. 

On tärkeää tehdä valitus mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sinun on ensin täytynyt esittää asia kansallisten tuomioistuinten tutkittavaksi, korkein toimivaltainen oikeusaste mukaan lukien, ennen kuin komitea voi hyväksyä sitä käsittelyynsä.

Ota huomioon, että valituksen tekemisen määräajat laskettuna siitä ajankohdasta, jolloin kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, vaihtelevat komiteoittain. Lisätietoja määräajoista on alla olevissa ohjeissa.

Valitus tehdään YK:n sähköisellä valituslomakkeella.

Älä lähetä valitusta ulkoministeriöön. Ulkoministeriö ei anna oikeusapua valituksen tekemiseen eikä välitä asiakirjoja puolestasi komitealle. Mikäli valituksesi tulee vireille komiteassa, ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö edustaa Suomen valtiota valitusmenettelyssä.

Toimita valituksen liitteinä kaikki kansallisella tai kansainvälisellä tasolla annetut ratkaisut ja muut merkitykselliset viralliset asiakirjat. Komiteat ottavat vastaan vain englanniksi, espanjaksi, ranskaksi tai venäjäksi tehtyjä valituksia. Jos liitteiden kieli ei ole jokin näistä kielistä, niistä on toimitettava tiivistelmä epävirallisena käännöksenä. Toimita asiakirjat ainoastaan jäljennöksinä, ei alkuperäisinä. Komitea ei palauta mitään asiakirjoja.

Nykyisen ruuhkatilanteen takia aikaa saattaa kulua kauankin ennen kuin komitea voi käsitellä ensimmäisen kerran valitustasi. Jotkut valitukset voidaan luokitella kiireellisiksi ja käsitellä ensin erityisesti silloin kun valituksen tekijän katsotaan olevan välittömässä fyysisessä vaarassa. Kiireellisissä asioissa komitea voi antaa väliaikaismääräyksen, jolloin Suomea pyydetään ryhtymään toimiin estääkseen korvaamatonta vahinkoa aiheutumasta valituksen väitetylle uhrille sillä aikaa, kun asia on vielä vireillä komiteassa.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa