Valittaminen YK:n eri komiteoille

Toimita valitus suoraan lainkäyttö- ja tutkintaelimille, älä ulkoministeriöön.

YK:n eri ihmisoikeussopimusten määrittelemien oikeuksien loukkauksia käsitellään neljässä komiteassa, joita ovat Ihmisoikeuskomitea, Kidutuksen vastainen komitea, Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Tee valitukset kunkin komitean antamia ohjeita noudattaen ja mieluiten käyttämällä valituslomaketta, silloin kun sellainen on olemassa. Toimita valitus suoraan lainkäyttö- ja tutkintaelimille, älä ulkoasiainministeriöön.

Ihmisoikeuskomitea (Human Rights Committee)

Ihmisoikeuskomitea käsittelee kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin liittyviä loukkauksia. Komitea valvoo, että Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta (KP-sopimus) noudatetaan. Sopimus suomeksi ja lisätietoja komiteasta:

Kidutuksen vastainen komitea (Committee against Torture)

Kidutuksen vastainen komitea valvoo, että Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta noudatetaan. Sopimus suomeksi ja lisätietoja komiteasta:

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (Committee on the Elimination of the Discrimination against Women)

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea valvoo, että Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta noudatetaan. Sopimus suomeksi ja lisätietoja komiteasta:

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (Committee on the Elimination of the Racial Discrimination)

Rotusyrjinnän poistamiseen keskittynyt komitea valvoo, että Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta noudatetaan. Sopimus suomeksi ja lisätietoja komiteasta:

Valitusohjeita, -lomakkeita ja -osoitteita

Täältä löydät valitusohjeita, lomakkeita ja yhteystietoja YK.n valituksia käsittelevistä komiteoista.  

Erityisraportoijat ja työryhmät

Ihmisoikeusloukkauksia käsittelevät komiteoiden lisäksi myös seuraavat YK:n elimet, joskaan niiden päätehtävänä ei ole yksilövalitusten käsittely, vaan erilaisten maatilanteiden ja yleisten trendien paljastaminen.

1. Erityisraportoijat ja työryhmät (Special Procedures)

2. YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettely

YK:n ihmisoikeusneuvoston valitusmenettelyssä (aikaisemmin ns. 1503-menettely) yksilöt, ryhmät ja kansalaisjärjestöt voivat saattaa neuvoston tietoon YK:n jäsenvaltioissa todistettavasti tapahtuneita toistuvia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Valitusmenettely on luottamuksellinen.

3. Commission on the Status of Women

Päätehtävänä on naisten oikeuksia koskevien maailmanlaajuisten trendien ja käyttäytymismallien tunnistaminen.

4. Unescon sopimus- ja suosituskomitea

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) alaan kuuluvat valitukset:

Lähetä valitukset suoraan lainkäyttö- ja tutkintaelimelle, älä ulkoministeriöön.

Tämän sivun sisällöstä vastaa