Kehityspoliittiset finanssisijoitukset

Vuodesta 2016 lähtien osa Suomen kehitysavusta on ollut kehityspoliittisia finanssisijoituksia. Niillä tuetaan muun muassa kehittyvien maiden omaa yritystoimintaa. Finanssisijoitukset eroavat lahjamuotoisesta avusta siinä, että sijoitettu pääoma palautuu takaisin.

Nepalilainen nainen opiskelemassa kutomista.
Keski-Nepalissa sijaitsevan Thaprekin kunnan naiset opiskelevat kutomista nyt, kun heiltä säästyy aikaa vedenkantamiselta uuden, Suomen kehitysyhteistyövaroin rakennetun vedenjakelujärjestelmän ansiosta. Kuva: Narendra Shrestha / Kehityslehti

Suomen hallitus päätti vuonna 2016 ottaa käyttöön lahjamuotoisen kehitysavun lisäksi kehityspoliittiset finanssisijoitukset. Ne ovat muodoltaan sijoituksia tai lainoja.

Kehityspoliittisten finanssisijoitusten tavoitteena ovat kehitysvaikutukset kumppanimaissa. Samalla varoille on kuitenkin saatava tuottoa ja sijoitettu pääoma tulee saada takaisin, eli sillä on palaumaodote. Tämä on tärkeää, jotta kehityspoliittiset finanssisijoitukset voidaan laskea valtion budjetissa alijäämäneutraaliksi. Se on yksi apumuodon ehdoista.

Investointien kohdentamista ohjaavat neljä painopistettä, joilla on tärkeä rooli kaikessa Suomen kehitysyhteistyössä. Lisäksi investointien tulee täyttää OECD:n/DAC:n julkisen kehitysavun (ODA) kriteerit.

Finanssisijoitukset kannustavat yritystoimintaa

Kehityspoliittisten finanssisijoitusten tavoitteena on muun muassa lisätä yritystoiminnan mahdollisuuksia kehitysmaissa. Sijoituksia pyritään tekemään ensisijaisesti köyhimpiin maihin. Se tekee sijoitustoiminnasta haasteellista, sillä toimintaympäristö on vaikea ja markkinat kehittymättömiä.

Yhtenä tavoitteena on saada aikaan vivutusvaikutusta eli kannustaa myös muuta julkista tai yksityistä rahaa samaan sijoituskohteeseen.

Vaikka kehityspoliittisia finanssisijoituksia ohjaavat osittain samat periaatteet kuin lahjamuotoista kehitysapua, erojakin on. Nämä johtuvat tuotto- ja palaumaodotteesta.

Finanssisijoitusten valmisteleminen on pitkä prosessi. Ulkoministeriö käy investointikohteena olevien tahojen kanssa perusteellisia neuvotteluja. Niissä varmistetaan, että investointeihin liittyvät kriteerit täyttyvät. Ulkoministeriö tekee samalla läheistä yhteistyötä valtionvarainministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa.

Sijoitukset vuosina 2016–2019

Vuoden 2016 finanssisijoitusvarat olivat 140 miljoonaa euroa. Ne kanavoitiin kahta eri reittiä pitkin.

Suurin osa varoista kanavoitiin Finnfundille pitkäaikaisena lainana. Finnfund(Linkki toiselle verkkosivustolle) on kehitysrahoituslaitos, josta enemmistön omistaa Suomen valtio. Se tarjoaa yrityksille pitkäaikaista riskirahoitusta ja investointilainoja kannattaviin hankkeisiin kehittyvissä maissa ja Venäjällä. Finnfundin tulee maksaa laina takaisin 40 vuodessa.

Osa vuoden 2016 finanssisijoitusvaroista kanavoitiin pääomankorotuksena Latinalaisen Amerikan kehityspankin IDB:n alaiselle rahastoyhtiö International Investment Corporationille (englanniksi)(Linkki toiselle verkkosivustolle). IIC on Latinalaisen Amerikan kehityspankin yksityissektorin rahoituksesta vastaava osa. Sen tavoitteena on taloudellisen kehityksen edistäminen alueen yksityissektoria tukemalla.

Vuoden 2017 finanssisijoitukset kohdistettiin ilmastorahoitukseen sekä pienen ja keskisuuren yritystoiminnan vahvistamiseen. Määräraha oli 130 miljoonaa euroa. Siitä 114 miljoonaa euroa kanavoitiin Suomen ja Kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n yhteiseen Suomi–IFC-ilmastorahastoon. Tämän lisäksi 16 miljoonaa euroa kohdennettiin lainana Kirkon ulkomaanavun KUAn omistamalle vaikuttavuussijoitusyhtiö FCA Investment Oy:lle pienyritystoiminnan vahvistamiseen kehitysmaissa.

Vuoden 2018 määrärahasta myönnettiin 50 miljoonan euron laina Kansainväliselle maatalouden kehittämisrahastolle IFADille. Lisäksi osa vuoden 2018 määrärahasta ja koko vuoden 2019 määräraha (yhteensä 210 miljoonaa euroa) kohdennettiin valtion kehitysrahoituslaitos Finnfundille, ilmastotoimiin ja naisten asemaa edistäviin hankkeisiin.

Lue lisää siitä, miten Suomen kehityspolitiikan finanssisijoitukset tukevat kestävää kehitystä (PDF, 233 KB).

Tämän sivun sisällöstä vastaa