Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle voivat valittaa työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua sosiaalisen peruskirjan nojalla.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja. Komitea on 15-jäseninen, riippumattomista asiantuntijoista koostuva tulkintaelin.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Järjestökantelun voivat tehdä eurooppalaiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, tietyt edellytykset täyttävät kansainväliset kansalaisjärjestöt sekä kansalliset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.

Lisäksi sopimuksen osapuolena oleva valtio voi tunnustaa sen lainkäyttövallan piirissä toimivien kansallisten kansalaisjärjestöjen oikeuden tehdä järjestökanteluja sitä vastaan. Suomi on tunnustanut kansallisten kansalaisjärjestöjen yleisen kanteluoikeuden.

Valitusohjeet

Lue ohjeet Euroopan neuvoston sivuilta:

Tämän sivun sisällöstä vastaa