Maakuvatyö

Maailmalla tehdään päivittäin lukemattomia Suomea ja suomalaisia koskevia päätöksiä, jotka perustuvat Suomen maineeseen. Mitä paremmin vahvuutemme tunnetaan, sitä paremmin Suomi ja suomalaiset pärjäävät niin poliittisten kuin kaupallisten etujemme näkökulmasta katsottuna.

Kahden lapsen käsissä mustikoita.
Kuva: Katri Lehtola/Keksi

Maakuvatyö on strategista vaikuttamis-, markkinointi- ja viestintätyötä, jolla vaikutetaan kohderyhmien tietoihin, mielipiteeseen ja lopulta päätöksiin. Onnistunut maakuvatyö helpottaa kaikkien kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitävien työtä ja edistää Suomen menestymistä poliittisesti, kaupallistaloudellisesti ja kulttuurisesti. Maakuvatyö on myös keskeinen osa Team Finland -työtä.

Maakuvatyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, sillä mielikuvat eri maista muodostuvat hyvinkin pysyviksi jo varhaisessa iässä. Työtä ohjaa vuonna 2017 hyväksytty Suomen maakuvatyön strategia(Linkki toiselle web-sivustolle.), jossa määritellään muun muassa Suomen päävahvuudet ja pääviestit. Tavoite- ja strategia-asettelu pohjautuu vuonna 2010 valmistuneeseen, Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan laatimaan maakuvaraporttiin. Raportin havainnot ovat yhä relevantteja maakuvatyön kannalta.

"Suomi on toimiva ja ratkaisukeskeinen maa, jonka koulutus ja osaaminen ovat maailman huippua, ja jolle monimuotoinen luonto on tärkeä voimavara.” Maakuvaraportti (2010)

Suomen maakuvatyötä ohjaa pääministerin nimittämä Finland Promotion Board (FPB), johon kuuluu julkishallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. FPB:n puheenjohtajana toimii ulkoministeriön viestintäjohtaja, ja sen sihteeristö on ulkoministeriön maakuvayksikössä.

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla tekevät järjestelmällistä ja koordinoitua työtä maamme myönteisen tunnettuuden lisäämiseksi. Maakuvatyötä tehdään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja yhä enemmän muiden pohjoismaiden kesken.

Maakuvatyötä tehdään kaikissa edustustoissa, mutta sen tavoitteet ja laajuus vaihtelevat. Maakuvatyön painopistemaita ovat vuodesta 2023 eteenpäin Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, Norja, Turkki, Yhdysvallat, Brasilia, Japani, Kiina, Intia, Etelä-Korea ja Etelä-Afrikka. Venäjän osalta työtä arvioidaan tilanne-/tapauskohtaisesti. Erillinen lehdistö- tai kulttuurivirkamies, jonka toimenkuvassa maakuvatyö on tärkeällä sijalla, on seuraavissa edustustoissa: Washington, Lontoo, Pariisi, Berliini, Moskova, Tukholma, Tallinna, Peking, Tokio ja Bryssel.

Keskeisiä ulkoministeriön tuottamia maakuvatyön välineitä

Lisätietoja:

Viestintäosaston maakuvayksikkö
sähköposti: VIE-50@formin.fi (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa