Maakuvatyö

Maailmalla tehdään päivittäin lukemattomia Suomea ja suomalaisia koskevia päätöksiä, jotka perustuvat Suomen maineeseen. Mitä paremmin vahvuutemme tunnetaan, sitä paremmin Suomi ja suomalaiset pärjäävät niin poliittisten kuin kaupallisten etujemme näkökulmasta katsottuna.

Kahden lapsen käsissä mustikoita.
Kuva: Katri Lehtola/Keksi

Maakuvatyö on strategista vaikuttamis-, markkinointi- ja viestintätyötä, jolla vaikutetaan kohderyhmien tietoihin, mielipiteeseen ja lopulta päätöksiin. Onnistunut maakuvatyö helpottaa kaikkien kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitävien työtä ja edistää Suomen menestymistä poliittisesti, kaupallistaloudellisesti ja kulttuurisesti. Maakuvatyö on myös keskeinen osa Team Finland -työtä.

Maakuvatyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, sillä mielikuvat eri maista muodostuvat hyvinkin pysyviksi jo varhaisessa iässä. Työtä ohjaa vuonna 2017 hyväksytty Suomen maakuvatyön strategia, jossa määritellään muun muassa Suomen päävahvuudet ja pääviestit. Tavoite- ja strategia-asettelu pohjautuu vuonna 2010 valmistuneeseen, Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan laatimaan maakuvaraporttiin. Raportin havainnot ovat yhä relevantteja maakuvatyön kannalta.

"Suomi on toimiva ja ratkaisukeskeinen maa, jonka koulutus ja osaaminen ovat maailman huippua, ja jolle monimuotoinen luonto on tärkeä voimavara.” Maakuvaraportti (2010)

Suomen maakuvatyötä ohjaa pääministerin nimittämä Finland Promotion Board (FPB), johon kuuluu julkishallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. FPB:n puheenjohtajana toimii ulkoministeriön viestintäjohtaja, ja sen sihteeristö on ulkoministeriön maakuvayksikössä.

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla tekevät järjestelmällistä ja koordinoitua työtä maamme myönteisen tunnettuuden lisäämiseksi. Maakuvatyötä tehdään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja yhä enemmän muiden pohjoismaiden kesken.

Maakuvatyötä tehdään kaikissa edustustoissa, mutta sen tavoitteet ja laajuus vaihtelevat. Maakuvatyön painopistemaita ovat vuosina 2019–2021 Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Iso-Britannia, Japani, Kiina, Meksiko, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Venäjä ja Yhdysvallat. Erillinen lehdistö- tai kulttuurisihteeri, jonka toimenkuvassa maakuvatyö on tärkeällä sijalla, on seuraavissa edustustoissa: Berliini, Bryssel, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Pietari, Tallinna, Tokio, Tukholma ja Washington.

Keskeisiä ulkoministeriön tuottamia maakuvatyön välineitä

  • Finland Promotion Boardin vuosittain julkaisema teemakalenteri, joka sisältää vuoden maakuvatyön pääteemat ja maakuvallisesti tärkeimmät tapahtumat Suomessa ja maailmalla
  • Suomen virallinen maakuvamedia ThisisFINLAND (finland.fi), jota julkaistaan kahdeksalla eri kielellä
  • ThisisFINLANDin sosiaalisen median kanavat: englanniksi Twitter, Facebook ja Instagram, venäjäksi VK, Facebook ja Twitter sekä kiinaksi Weibo ja Wechat
  • Maakuvan työkalupakki Finland Toolbox sisältää julkaisuja, videoita, infograafeja ja valmiita esityksiä, joita kaikki kiinnostuneet voivat hyödyntää Suomi-viestinnässään
  • Suomi-Finland-kuvapankki (kuvia voi käyttää vapaasti ei-kaupallisissa tarkoituksissa)
  • Painotuotteet: maakuvan kannalta keskeisiä aiheita esittelevät FINFO-esitteet ja kerran vuodessa julkaistava This is FINLAND Magazine -lehti
  • Suomen edustustojen kotisivut ja sosiaalisen median kanavat
  • Toimittaja- ja vaikuttajavierailut, joita toteutetaan vuosittain noin 300–400
  • Nuorten ulkomaisten toimittajien joka toinen vuosi järjestettävä, pidempi koulutusohjelma ThisisFINLAND Foreign Correspondents' Program, jota on toteutettu vuodesta 1990 lähtien

Lisätietoja:

Viestintäosaston maakuvayksikkö
sähköposti: VIE-50@formin.fi

 

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa