Monenkeskisen yhteistyön valvonta

YK:n kehitysjärjestöillä ja kansainvälisillä kehitysrahoituslaitoksilla on omat kattavat valvonta- ja tarkastusmekanisminsa. Niiden avulla ne varmistavat talouden ja hallinnon asianmukaisen toiminnan myös korkean riskin toimintaympäristöissä. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. väärinkäytösten raportointijärjestelmät ja väärinkäytöksistä ilmoittaneiden suojelu sekä riskeihin perustuva tilintarkastussuunnittelu ja henkilöstön koulutus korruption ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Varainkäyttöä valvovat sekä sisäiset että ulkoiset tilintarkastusyksiköt ja tilintarkastajat. Toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittaisissa raporteissa sekä evaluointien avulla.

YK:ssa tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaa järjestön sisäisen tarkastuksen toimisto, joka raportoi järjestön johtokunnalle. Jäsenmaat, ml. Suomi, valvovat rahoituksen käyttöä osallistumalla kehitysjärjestöjen ylintä päätösvaltaa käyttävään johtokuntaan. Sisäisen tarkastuksen raportit ovat olleet julkisesti saatavilla järjestöjen internet-sivustoilla syyskuusta 2012 lähtien. Kehitysrahoituslaitoksissa varainkäytön oikeellisuutta valvovat korruption ja väärinkäytön vastaista työtä tekevät yksiköt. Ne tutkivat ilmoitetut väärinkäytösepäilyt, valvovat hankintaprosesseja ja tekevät suosituksia käytäntöjen parantamiseksi. Kehityspankit tekevät keskenään yhteistyötä väärinkäytösten ehkäisemiseksi mm. vaihtamalla tietoja väärinkäytöksiin syyllistyneistä yrityksistä ja sanktioimalla niitä yhdessä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa